Mniejszym Zakresie Cytaty

Mniejszym Zakresie Cytaty: Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. -Augustyn Bloch


ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
Mniejszym Zakresie Cytaty: Poszukiwanie praw wyjaśniających w zakresie faktów naturalnych przebiega w sposób kręty. -Umberto Eco


poszukiwanie-praw-wyjaśniających-w-zakresie-faktów-naturalnych-przebiega-w-sposób-kręty
Mniejszym Zakresie Cytaty: Badania w zakresie medycyny uczyniły tak niezwykły postęp, że praktycznie nie mamy już ani jednego zdrowego człowieka. -Aldous Huxley


badania-w-zakresie-medycyny-uczyniły-tak-niezwykły-postęp-że-praktycznie-nie-mamy-już-ani-jednego-zdrowego-człowieka
Mniejszym Zakresie Cytaty: Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii. -Fryderyk Engels


państwo-to-nic-innego-jak-instrument-opresji-jednej-klasy-przez-inną-w-republice-demokratycznej-w-nie-mniejszym-stopniu-ż-w-monarchii
Mniejszym Zakresie Cytaty: Gdy pomnożycie liczbę instancji sądowych, zobaczycie, że troską ich stanie się w mniejszym stopniu wymierzenie sprawiedliwości obywatelom, w większym zaś wzajemne spory. -Montesquieu


gdy-pomnożycie-liczbę-instancji-sądowych-zobaczycie-że-troską-ich-stanie-ę-w-mniejszym-stopniu-wymierzenie-sprawiedliwoś-obywatelom-w-większym
Mniejszym Zakresie Cytaty: Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym. -Nicholas Butler


ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
Mniejszym Zakresie Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba