Mo­je Li­mery­ki Cytaty

Mo­je Li­mery­ki Cytaty: Człowieku! Dlacze­go jes­teś ta­ki bezlitosny?? Mery  -Mery=]


człowieku-dlacze­go-jes­teś-­ki-bezlitosny-mery 
Mo­je Li­mery­ki Cytaty: Człowiek to efe­mery­da budząca się na chwilę do życia. -Aleksy Tołstoj


człowiek-to efe­mery­da-budząca ę-na chwilę-do życia
Mo­je Li­mery­ki Cytaty: Nie wyob­rażaj so­bie, że te­lefon po­da ci nu­mery, które chciałbyś nakręcić. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Mo­je Li­mery­ki Cytaty: Mi­na z Uśmiechem Sa­per gdy po­mylił minę z miną Do ka­mery się wywinął Bądźmy szczerzy Z uśmie­chem końca ka­riery Po­machał rączka­mi i zginął. -awatar


mi­na-z uśmiechem-sa­per-gdy-po­mylił-minę-z miną-do-ka­mery ę-wywinął-bądźmy-szczerzy-z-uśmie­chem-końca-ka­riery-po­machał
Mo­je Li­mery­ki Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Mo­je Li­mery­ki Cytaty: zgub­ny net Z Cie­cho­cin­ka nierozsądna da­ma chciała w ne­cie wyr­wać donżuana miłe słówka mu słała rodzinę za­nied­bała na sta­re la­ta zos­tała sa­ma * ku przes­trodze mój de­biut w li­mery­kach ;)))  -annak


Mo­je Li­mery­ki Cytaty: LI­MERYK TA­KI SOBIE pe­wien cho­leryk z krosna li­mery­kowi chciał sprostać na­pisał słowo limeryk ale jak to choleryk cho­lery mu­siał dostać Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin