Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty

Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabla, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli. -Jan Fedorowicz


może-bóg-kiedyś-skieruje-ich-umysł-do-poznania-prawdy-i-opamiętawszy-ę-wyzwolą-ę-z-sideł-diabla-który-ich-trzyma-jak-ńców-według-swojej
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: '' Ale po­wiedz, co ona zro­biła, iż ta­ki los ją spot­kał ? ''  - Może tak mu­siało być. Kiedyś wszys­cy się do­wiemy, dlacze­go Bóg tak postanowił. -AnDree


'' ale-po­wiedz-co ona-zro­biła-iż ­ki-los-ją spot­kał- '' -może-tak-mu­siało-być-kiedyś wszys­cy ę-do­wiemy-dlacze­go
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Może kiedyś zmienię zda­nie, może mylę się swoim postępo­waniem, ale nie dbam o język. -kitsh


może-kiedyś-zmienię-zda­nie-może-mylę ę-swoim-postępo­waniem-ale-nie dbam-o język
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. -Maria Skłodowska - Curie


nie-można-mieć-nadziei-na-skierowanie-świata-ku-lepszym-drogom-o-ile-ę-jednostek-nie-skieruje-ku-lepszemu
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: ...kiedyś może nig­dy nie nadejść. M. -Bella


kiedyś-może-nig­dy-nie nadejść-m
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Może kiedyś znowu zaczną wydawać książki. -Borys Pasternak


może-kiedyś-znowu-zaczną-wydawać-książki
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno. -Jean Paul Sartre


człowiek-może-był-kiedyś-dobry-ale-z-pewnośą-było-to-bardzo-dawno
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Urok pierwszej miłości polega na naszej niewiedzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli


urok-pierwszej-miłoś-polega-na-naszej-niewiedzy-że-to-ę-może-kiedyś-skończyć
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Patrz ksiądzu na usta, może kiedyś powie w końcu jak to było rzeczywiście. -Anonim


patrz-ksiądzu-na-usta-może-kiedyś-powie-w-końcu-jak-to-było-rzeczywiście
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Może bóg potrafi zachować rozum w miłości. -Publiusz Syrus


może-bóg-potrafi-zachować-rozum-w-miłoś
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem. -Christopher Moore


bóg-jest skłon­ny-wy­baczyć- grzech-który-no­sisz-będąc-dziec­kiem-człowie­czym-ale mu­sisz-sam-so­bie-wy­baczyć-to-że kiedyś
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: A co jeśli Bóg też pot­rze­buje pomocy? Może przez nas nie może spać w nocy... Mar­twisz się przez prob­le­my swo­je i bliskich, A On ma zmar­twienia nas wszys­tkich... Po­wiedz tyl­ko, czy kiedy będzie chciał się wygadać Wysłuchasz...? A może każesz mu spadać?! (In­spi­rowa­ne książką


Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Życie może do­biec kiedyś końca, lecz wiem, że wte­dy będziemy na wie­czność razem. -AnDree


Życie-może-do­biec-kiedyś-końca-lecz-wiem-że wte­dy-będziemy-na wie­czność-razem
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Urok pier­wszej miłości po­lega na naszej niewie­dzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli


urok-pier­wszej-miłoś-po­lega-na naszej-niewie­dzy-że to ę-może-kiedyś-skończyć
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: Człowiek może był kiedyś dob­ry, ale z pew­nością było to bar­dzo dawno. -Jean-Paul Sartre


człowiek-może-był-kiedyś-dob­ry-ale-z pew­nośą-było-to bar­dzo-dawno
Może Bóg Kiedyś Skieruje Cytaty: On­ly God con jud­ge me - Tyl­ko Bóg może mnie osądzać  -Narkomanka0123


on­ly-god-con-jud­ge-me -tyl­ko-bóg-może-mnie-osądzać