Może Go mieć Cytaty

Może Go mieć Cytaty: Po­mysł na coś może mieć każdy, lecz mądry po­mysł może mieć oso­ba, która myśli rozsądnie. -Chemicals


po­mysł-na coś-może-mieć-każdy-lecz-mądry-po­mysł-może-mieć-oso­ba-która-myśli-rozsądnie
Może Go mieć Cytaty: Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę. -Montesquieu


naród-wolny-może-mieć-oswobodziciela-naród-ujarzmiony-może-mieć-tylko-innego-ciemięzcę
Może Go mieć Cytaty: Może po pros­tu nie da się mieć w życiu wszys­tkiego. Może tyl­ko te dob­re chwi­le, wy­pełnione czułością i poczu­ciem bez­pie­czeństwa po­win­ny wys­tar­czyć za wszystko?  -Małgorzata Musierowicz


Może Go mieć Cytaty: Każda może być je­go, nie każda może go mieć. -opuszczona


każda-może-być-­go-nie każda-może-go mieć
Może Go mieć Cytaty: Zbrodnia nie może mieć uzasadnienia. -Tytus Liwiusz


zbrodnia-nie-może-mieć-uzasadnienia
Może Go mieć Cytaty: Nikt zaślepiony nie może mieć zapatrywań. -Maryla Wolska


nikt-zaślepiony-nie-może-mieć-zapatrywań
Może Go mieć Cytaty: Mały człowiek może mieć wielką duszę. -Anonim


mały-człowiek-może-mieć-wielką-duszę
Może Go mieć Cytaty: Żadna zbrodnia nie może mieć uzasadnienia. -Tytus Liwiusz


Żadna-zbrodnia-nie-może-mieć-uzasadnienia
Może Go mieć Cytaty: Nawet klęczenie może mieć znamiona hardości. -Zbigniew Waydyk


nawet-klęczenie-może-mieć-znamiona-hardoś
Może Go mieć Cytaty: tyl­ko do­tyk może mieć coś więcej ze mnie  -Rodia


tyl­ko-do­tyk-może-mieć-coś-więcej-ze mnie 
Może Go mieć Cytaty: Człowiek pozbawiony złych nawyków może mieć gorsze. -Mark Twain


człowiek-pozbawiony-złych-nawyków-może-mieć-gorsze
Może Go mieć Cytaty: Kto ma dużo przyjaciół, nie może mieć zaszytej kieszeni. -William Shakespeare


Może Go mieć Cytaty: Pa­mięć jest straszli­wa. Człowiek może o czymś za­pom­nieć - ona nie. Po pros­tu odkłada rzeczy do od­po­wied­nich przegródek. Przecho­wuje dla ciebie różne spra­wy al­bo je przed tobą skry­wa - i kiedy chce, to ci to przy­pomi­na. Wy­daje ci się, że jes­teś pa­nem swo­jej pa­mięci, ale to od­wrot­nie - pa­mięć jest twoim panem. -John Irving


Może Go mieć Cytaty: Każdy może mieć swój dzień, ale niektóre dni są dłuższe od innych. -Winston Churchill


każdy-może-mieć-swój-dzień-ale-niektóre-dni-są-dłuższe-od-innych
Może Go mieć Cytaty: Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie. -Noel Coward


mąż-zawsze-tę-możliwość-aby-mieć-ostatnie-słowo-może-prosić-o-przebaczenie
Może Go mieć Cytaty: Kto miał szczęście w miłości, nie może mieć o niej żadnego pojęcia. -Jean Anouilh


kto-miał-szczęście-w-miłoś-nie-może-mieć-o-niej-żadnego-pojęcia
Może Go mieć Cytaty: kiedy po­myślisz, że masz ciężko w życiu, to po­myśl też, że ktoś za ścianą może mieć gorzej. -blanejszyna


kiedy-po­myślisz-że masz-ężko-w życiu-to po­myśl-też-że ktoś-za ścianą-może-mieć-gorzej
Może Go mieć Cytaty: I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła. -Harlan Coben