Może Jeszcze Cytaty

Może Jeszcze Cytaty: może to zbyt proste może zbyt banalne ale przy ni­kim nig­dy jeszcze dusza mo­ja nie zaznała ta­kiego błogiego spokoju dla ni­kogo nig­dy jeszcze ser­ce mo­je galopując nie po­wie­działo mi że je­dyny jes­teś wśród wszys­tkich mężczyzn  -boundlessness


Może Jeszcze Cytaty: Dzień dob­ry Kocha­nie! Jak się dziś spało? Może zbyt ciepło, gorąco, upalnie? Może Ci w brzuszku gdzieś z głodu grało? A może sny dręczyły koszmarnie? Chciałabym wie­dzieć, dot­knąć, zobaczyć... A jes­teś da­leko i wszys­tko mi ciąży. Tak wiele prze­cież dla mnie dziś znaczysz I wkoło Ciebie me życie krąży. Jeszcze troszeczkę, miesięcy kilka... Cze­kam i tęsknię i prze­cież tak muszę, Bo wlecze się jeszcze ta dłuższa chwilka, A ja bez Ciebie się nig­dzie nie ruszę. -Welusia


Może Jeszcze Cytaty: Tyl­ko pa­miętaj: każde­go dnia pat­rzy­my w to sa­mo Niebo z nadzieją, że będzie jeszcze tak jak kiedyś… To właśnie marze­nia były z Na­mi od sa­mego początku, to One wszys­tko bu­dowały… Nie za­bija­my ich Naszą obojętnością, kto wie może na zniszczo­nych fun­da­men­tach z cza­sem uda nam się raz jeszcze raz wszys­tko od no­wa zbu­dować - może pot­rze­ba Nam tyl­ko Wiary w Siebie nawzajem... -kate-em


Może Jeszcze Cytaty: To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln


to-piękne-gdy-człowiek-może-być-dumny-ze-swojego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
Może Jeszcze Cytaty: Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może. -Henryk Ferdynand Kaden


jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
Może Jeszcze Cytaty: Życie w prostocie to jedyne płuca, którymi świat może jeszcze oddychać. -Phil Bosmans


Życie-w-prostocie-to-jedyne-płuca-którymi-świat-może-jeszcze-oddychać
Może Jeszcze Cytaty: Kiedy ran­ne wstają zorze, Ona wciąż chce, on jeszcze może. -fyrfle


kiedy-ran­ne-wstają-zorze-ona-wciąż-chce-on jeszcze-może
Może Jeszcze Cytaty: A może by tak prościej? Połamać mi tyl­ko kości. W gips i by się zrosło I wyszło z pa­mięci naj­da­lej wiosną. Al­bo jeszcze inaczej. Zamęczyć mnie przez pracę. Może cho­ciaż nie zauważę Jak bar­dzo jes­tem ob­darta z marzeń. Że jak? Wiem. Nie może być prosto. Ra­ny le­piej sma­kują na ostro I le­piej żeby się nie goiło. A no­we za­daje wciąż sta­ra miłość. -Alfa Centauri


Może Jeszcze Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Może Jeszcze Cytaty: po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może. -wbplane0


Może Jeszcze Cytaty: Kobieta może być żoną, matką i jeszcze czymś więcej, ale jest to w sumie bardzo ciężka robota. -Jane Fonda


kobieta-może-być-żoną-matką-i-jeszcze-czymś-więcej-ale-jest-to-w-sumie-bardzo-ężka-robota
Może Jeszcze Cytaty: Kobieta dobrze ubrana może stawić czoło najtrudniejszej sytuacji towarzyskiej, a gdy jeszcze ma u boku odpowiedniego mężczyznę - jest niezwyciężona. -Halina Rodzińska


kobieta-dobrze-ubrana-może-stawić-czoło-najtrudniejszej-sytuacji-towarzyskiej-a-gdy-jeszcze-u-boku-odpowiedniego-mężczyznę-jest
Może Jeszcze Cytaty: Miłość jest siłą, którą przezwyciężyć może tylko śmierć, albo jeszcze większa miłość. -Hansen


miłość-jest-łą-którą-przezwyciężyć-może-tylko-śmierć-albo-jeszcze-większa-miłość
Może Jeszcze Cytaty: Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha. -Alighieri Dante


mało-kocha-ten-kto-może-jeszcze-wy­razić-słowa­mi-jak bar­dzo-kocha
Może Jeszcze Cytaty: Człowiek zamiast miłości może mieć przyjaźń czyjąś i to będzie jeszcze więcej warte i będzie trwalsze, pewniejsze. -Irena Solska


człowiek-zamiast-miłoś-może-mieć-przyjaźń-czyjąś-i-to-będzie-jeszcze-więcej-warte-i-będzie-trwalsze-pewniejsze
Może Jeszcze Cytaty: Kłamie jak z nut, le­piej juz nie może, chcial­by jeszcze ciut. O tyl­ko nie daj Boże!  -~~Lotta


kłamie-jak z nut-­piej-juz-nie może-chcial­by-jeszcze-ciut-o-tyl­ko-nie daj-boże 
Może Jeszcze Cytaty: Bierz ochoczo swój krzyż i ucałuj go. Jak Pan Bóg zobaczy, że niesiesz go ochoczo, to może coś ci jeszcze dołoży. -Jan Budziaszek


bierz-ochoczo-swój-krzyż-i-ucałuj-go-jak-pan-bóg-zobaczy-że-niesiesz-go-ochoczo-to-może-coś-jeszcze-dołoży
Może Jeszcze Cytaty: Nikt nie jest tak sta­ry, aby nie wie­rzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej. -Cyceron


nikt-nie jest tak-sta­ry-aby nie wie­rzył-że może-żyć-jeszcze-ę-lat-dłużej