Może Mówić Cytaty

Może Mówić Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne


wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Może Mówić Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew


pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Może Mówić Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS


Może Mówić Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński


Może Mówić Cytaty: Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie. -Cyceron


mówić-dobrze-może-tylko-ten-kto-myśli-rozumnie
Może Mówić Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann


Może Mówić Cytaty: Każde­mu się wy­daje, że po­nieważ umie mówić, może roz­pra­wiać o języku. -Johann Wolfgang Goethe


każde­mu ę-wy­daje-że po­nieważ-umie-mówić-może-roz­pra­wiać-o języku
Może Mówić Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Może Mówić Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński


Może Mówić Cytaty: Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje. -Cyprian z Kartaginy


jak-może-ktoś-mówić-że-wierzy-w-chrystusa-skoro-nie-czyni-tego-co-chrystus-nakazuje
Może Mówić Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare


Może Mówić Cytaty: Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi. -Karel Capek


gdyby-psy-umiały-mówić-być-może-byłoby-nam-ę-tak-trudno-z-nimi-dogadać-jak-z-ludźmi
Może Mówić Cytaty: W demokracji panuje większość, a w kościele prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę. -Charles de Gaulle


w-demokracji-panuje-większość-a-w-kościele-prawda-biskup-nie-musi-być-ponownie-wybierany-dlatego-może-mówić-prawdę
Może Mówić Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer


kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Może Mówić Cytaty: Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym. -John Steinbeck


kiedy-człowiek-powiada-że-nie-chce-o-czymś-mówić-zwykle-to-znaczy-że-nie-może-myść-o-niczym-innym
Może Mówić Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter


pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Może Mówić Cytaty: Kobieta nieukształcona cierpi nie dlatego, że nie posiada wiedzy, ale dlatego, że nie może więcej mówić. -Aleksander Świętochowski


kobieta-nieukształcona-cierpi-nie-dlatego-że-nie-posiada-wiedzy-ale-dlatego-że-nie-może-więcej-mówić
Może Mówić Cytaty: Tyl­ko ten, kto ma od­wagę mówić to, co myśli, zasługu­je na pełne zaufa­nie. Być może człowiek ta­ki wy­razi się cza­sem niezręcznie, a na­wet nieg­rzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał. -Carlo Frabetti