Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty

Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Para gładkich lędźwi więcej może niż wszystkie mądrości filozofów. -Pietro Aretino


para-gładkich-lędźwi-więcej-może-ż-wszystkie-mądroś-filozofów
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów. -Anonim


zwykły-człowiek-chętniej-przeczyta-biografię-najokrutniejszego-pirata-jaki-kiedykolwiek-żył-na-świecie-ż-żywot-najmędrszego-z-filozofów
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Łat­wiej przywłaszczyć so­bie wór pieniędzy niż łut mądrości. -Horacy Safrin


Łat­wiej-przywłaszczyć-so­bie-wór-pieniędzy-ż-łut-mądroś
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć


Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Im gorzej, tym więcej filozofów. -Anonim


im-gorzej-tym-więcej-filozofów
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. -Theodore Isaac Rubin


dobroć-jest-ważniejsza-ż-mądrość-a-uznanie-tej-prawdy-to-pierwszy-krok-do-mądroś
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć. -Adam Mickiewicz


tylko-to-dzieło-czegoś-jest-warte-z-którego-człowiek-może-ę-poprawić-i-mądroś-nauczyć
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. -Sokrates


błąd-jest-przywilejem-filozofów-tylko-głupcy-nie-mylą-ę-nigdy
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Miłość to złudzenie, że jedna kobieta jest inna niż wszystkie pozostałe. -Henry Louis Mencken


miłość-to-złudzenie-że-jedna-kobieta-jest-inna-ż-wszystkie-pozostałe
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Kiedy słyszy­my tyl­ko czyjś głos, wy­daje nam sie on być in­ny niż wszystkie. -MyslacaWierszem


kiedy-słyszy­my-tyl­ko-czyjś-głos-wy­daje-nam-sie-on być-in­ny-ż-wszystkie
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość. -Jonathan Carroll


zakochaj-ę-a-każdy-wszędzie-wszystkie-rzeczy-wszystkie-słowa-oznaczać-będą-miłość
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami. -Paracelsus


wszystkie-łąki-i-pastwiska-wszystkie-góry-i-pagórki-są-aptekami
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Wszystkie dobre książki mają jedną cechę wspólną: są prawdziwsze, niż gdyby wydarzyły się faktycznie. -Ernest Hemingway


wszystkie-dobre-książki-mają-jedną-cechę-wspólną-są-prawdziwsze-ż-gdyby-wydarzyły-ę-faktycznie
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego - aby zobaczyć nareszcie człowieka. -Stefan Wyszyński kard


wszystkie-tęsknoty-i-ideały-ludzkie-wszystkie-programy-i-rewolucje-zmierzają-do-jednego-aby-zobaczyć-nareszcie-człowieka
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Prawdziwa miłość jest chorobą, a czas lekarzem, który nie może przyjść, bo ma zajęte wszystkie terminy. -Anonim


prawdziwa-miłość-jest-chorobą-a-czas-lekarzem-który-nie-może-przyjść-bo-zajęte-wszystkie-terminy
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Gdy słuchasz filozofów oddal się od zmysłów, zamknij się w sobie, we wnętrzu własnej duszy i zakątku umysłu. -Giovani Pico della Mirandela


gdy-słuchasz-filozofów-oddal-ę-od-zmysłów-zamknij-ę-w-sobie-we-wnętrzu-własnej-duszy-i-zakątku-umysłu
Może Niż Wszystkie Mądrości Filozofów Cytaty: Któryż z wielkich filozofów był żonaty? Co więcej, nie można ich sobie nawet jako żonatych wyobrazić. Żonaty filozof należy do komedii. -Friedrich Nietzsche


któryż-z-wielkich-filozofów-był-żonaty-co-więcej-nie-można-ich-sobie-nawet-jako-żonatych-wyobrazić-Żonaty-filozof-należy-do-komedii