Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty

Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Para gładkich lędźwi więcej może niż wszystkie mądrości filozofów. -Pietro Aretino


para-gładkich-lędźwi-więcej-może-ż-wszystkie-mądroś-filozofów
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Łat­wiej przywłaszczyć so­bie wór pieniędzy niż łut mądrości. -Horacy Safrin


Łat­wiej-przywłaszczyć-so­bie-wór-pieniędzy-ż-łut-mądroś
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć


Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. -Theodore Isaac Rubin


dobroć-jest-ważniejsza-ż-mądrość-a-uznanie-tej-prawdy-to-pierwszy-krok-do-mądroś
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć. -Adam Mickiewicz


tylko-to-dzieło-czegoś-jest-warte-z-którego-człowiek-może-ę-poprawić-i-mądroś-nauczyć
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Miłość to złudzenie, że jedna kobieta jest inna niż wszystkie pozostałe. -Henry Louis Mencken


miłość-to-złudzenie-że-jedna-kobieta-jest-inna-ż-wszystkie-pozostałe
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Kiedy słyszy­my tyl­ko czyjś głos, wy­daje nam sie on być in­ny niż wszystkie. -MyslacaWierszem


kiedy-słyszy­my-tyl­ko-czyjś-głos-wy­daje-nam-sie-on być-in­ny-ż-wszystkie
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość. -Jonathan Carroll


zakochaj-ę-a-każdy-wszędzie-wszystkie-rzeczy-wszystkie-słowa-oznaczać-będą-miłość
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami. -Paracelsus


wszystkie-łąki-i-pastwiska-wszystkie-góry-i-pagórki-są-aptekami
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Wszystkie dobre książki mają jedną cechę wspólną: są prawdziwsze, niż gdyby wydarzyły się faktycznie. -Ernest Hemingway


wszystkie-dobre-książki-mają-jedną-cechę-wspólną-są-prawdziwsze-ż-gdyby-wydarzyły-ę-faktycznie
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego - aby zobaczyć nareszcie człowieka. -Stefan Wyszyński kard


wszystkie-tęsknoty-i-ideały-ludzkie-wszystkie-programy-i-rewolucje-zmierzają-do-jednego-aby-zobaczyć-nareszcie-człowieka
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Prawdziwa miłość jest chorobą, a czas lekarzem, który nie może przyjść, bo ma zajęte wszystkie terminy. -Anonim


prawdziwa-miłość-jest-chorobą-a-czas-lekarzem-który-nie-może-przyjść-bo-zajęte-wszystkie-terminy
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadały, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach. -John Ruskin


lepiej-by-było-gdyby-wszystkie-arcydzieła-sztuki-przepadały-ż-gdyby-ptaki-przestały-ę-gnieździć-na-gałęziach
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


matka-jak-pan-bóg-może-kochać-wszystkie-swe-dzieci-każde-z-osobna-i-każde-najwięcej
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Głupotę można by wytrzymać, gdyby nie była ponadto jeszcze napastliwa i nie posługiwała się niektórymi chwytami mądrości - w czym mądrość nie może się jej odwzajemnić. -Karol Irzykowski


głupotę-można-by-wytrzymać-gdyby-nie-była-ponadto-jeszcze-napastliwa-i-nie-posługiwała-ę-niektórymi-chwytami-mądroś-w-czym-mądrość-nie
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: ...władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe. -Montesquieu


władcy-którzy-chcieli-rządzić-despotycznie-zaczynali-zawsze-od-tego-aby-zjednoczyć-w-swojej-osobie-wszystkie-urzędy-wielu-zaś-królów-w
Może Niż Wszystkie Mądrości Cytaty: Pierwsza miłość kobiety rodzi się z wyobraźni, druga z serca, a wszystkie następne ze zmysłów. Dziewięć kobiet zabiera dziesiątą część życia. Jedna jedyna może je zabrać całe. -Witold Hulewicz


pierwsza-miłość-kobiety-rodzi-ę-z-wyobraź-druga-z-serca-a-wszystkie-następne-ze-zmysłów-dziewięć-kobiet-zabiera-dziesiątą-część