Może Sam Cytaty

Może Sam Cytaty: Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu


czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Może Sam Cytaty: Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy. -Erazm z Rotterdamu


Może Sam Cytaty: Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić. -Augustyn Św


człowiek-tak-jak-nie-może-sam-siebie-stworzyć-tak-nie-może-sam-siebie-uszczęśliwić
Może Sam Cytaty: sie­dzisz na stacji ko­lej­ny po­ciąg odjechał po­jadę następnym następny właśnie ruszył trwa to już długo sam nie wiesz czy to miesiące czy lata czekasz na ten właściwy który sam nie wiesz ale czekasz być może w końcu nadjedzie może pojechałbyś o tym co właśnie staje wiatr by cię trochę orzeźwił może na in­nej stacji na in­nym peronie cze­ka cier­pli­wie twój pociąg no ruszaj bo tu­taj może docze­kasz się os­tatniego wagonu z tabliczką ko­niec trasy *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Może Sam Cytaty: Może to ona zab­rała mi Ciebie, A może Ty sam od­szedłeś w jej ramiona.. (Można różnie in­ter­pre­tować, wyr­wa­ne z kon­tek­stu – z mo­jej piosen­ki o amfetaminie...)  -Andrea


może-to ona-zab­rała-mi ciebie-a-może-ty sam-od­szedłeś-w jej-ramiona-można-różnie-in­ter­pre­tować-wyr­wa­ne-z kon­tek­stu
Może Sam Cytaty: Czas sam siebie w ogon gryzie, bo się rozpostrzeć nie może. -Stanisław Przybyszewski


Może Sam Cytaty: Bogactwo może przyjść do Ciebie, lecz po mądrość musisz iść sam -Edward Young


bogactwo-może-przyjść-do-ciebie-lecz-po-mądrość-musisz-iść-sam
Może Sam Cytaty: Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny?  -Erazm z Rotterdamu


czy-może-żyć-w zgodzie-z in­ny­mi-kto-sam-z sobą-jest niezgodny 
Może Sam Cytaty: Nudzić się może tyl­ko ten, kto sam jest nudny. -Tadeusz Kotarbiński


Może Sam Cytaty: Nikt nie może przekazać dzieciom niczego więcej niż to, co sam sobie przyswoił. -Arthur Bruhlmeier


nikt-nie-może-przekazać-dzieciom-niczego-więcej-ż-to-co-sam-sobie-przyswoił
Może Sam Cytaty: Nadzieja, być może, stanowi ten sam materiał, z którego uczyniona jest nasza dusza. -Gabriel Marcel


nadzieja-być-może-stanowi-ten-sam-materiał-z-którego-uczyniona-jest-nasza-dusza
Może Sam Cytaty: Gdy ktoś nie może nas zro­zumieć, to czas żebyś sam mu­sisz ta oso­be zrozumieć  -badtomek


gdy-ktoś-nie może-nas-zro­zumieć-to czas-żebyś-sam-mu­sisz- oso­be-zrozumieć 
Może Sam Cytaty: Jeżeli chcesz, żeby two­je życie było piękne, może ta­kie być. Prze­cież to ty sam je układasz, nie?  -Krystyna Siesicka


jeżeli-chcesz-żeby-two­-życie-było-piękne-może-­kie-być-prze­cież to ty sam- układasz-nie 
Może Sam Cytaty: - Zadzwoń, dziś są je­go urodzi­ny, trzydzieste. - On nig­dy nie dzwo­ni, jak są mo­je urodzi­ny... Dlacze­go ja mam dzwo­nić?! Zresztą nie widzieliśmy się już z dwa lata. - Może jest sam, może będziesz je­dyną osobą, która złoży mu życze­nia, która pa­mięta dziś o nim... -Chemik -a


Może Sam Cytaty: Nie mogę zasnąć -  Mor­feusz ow­ce liczy. Sam spać nie może. -Bairre


nie-mogę-zasnąć- -mor­feusz-ow­-liczy-sam-spać-nie może
Może Sam Cytaty: Żaden lekarz nie może być dobrym lekarzem, jeśli sam nie chorował. -Konfucjusz


Żaden-lekarz-nie-może-być-dobrym-lekarzem-śli-sam-nie-chorował
Może Sam Cytaty:


od­pychając-cho­rego-człowieka-od­pychasz-też-siebie-po­nieważ w przyszłoś-może-cię-­ki-sam-los-spot­kać-~pa­weł-rychlica 
Może Sam Cytaty: Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam. -Terry Pratchett