Może Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Może Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces
Może Cytaty: po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może. -wbplane0
Może Cytaty: Może w maju, może w grudniu. Może jutro popołudniu. W każdym razie dzisiaj nie. -Marian Hemar
może-w-maju-może-w-grudniu-może-jutro-popołudniu-w-każdym-razie-dzisiaj-nie
Może Cytaty: Święty Boże może po­może, bo On WSZYS­TKO CO DOB­RE MOŻE !  -Jacob
Święty-boże-może-po­może-bo on wszys­tko-co dob­re-moŻe- 
Może Cytaty: A może jut­ra nie ma może os­tatni raz mo­je oczy szu­kają twoich w bez­kre­sie nocy i rodzi się cisza na pro­gu dłoni może os­tatni raz od palców po zagłębienia bioder ciągnie się horyzont może ostatni... -No_One_
Może Cytaty: Zmieniłeś się... Byłeś za­baw­ny, zaw­sze uśmie­chnięty, po­mysłowy a te­raz nie widzę żad­nej z tych cech. Może to czas po­konał nas, może my sa­mi.. Może po pros­tu rutyna. -AgniM
Może Cytaty: może? a może i nie? al­bo może troszeczkę? lub ociupinkę nawet? al­bo to złuda jaka? a ja jes­tem tyl­ko pokraka? wyb­ryk na­tury jaki? ta­ki całkiem nijaki? co słowa układa na stole? O! rym? Ja żesz, to chromolę! i kur­czak w rosole. -Theo Valenty
Może Cytaty: Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława. -Rita Robinson
Może Cytaty: Bo tak naprawdę - w górach nikt nikomu nie pomoże. Nie weźmie na plecy i nie zniesie na dół wyczerpanego kolegi. Może jedynie zmobilizować tego drugiego, by sięgnął do swoich rezerw. Może stworzyć, być może złudne poczucie bezpieczeństwa, przywrócić wiarę we własne siły, zachęcić do dalszego działania. -Wanda Rutkiewicz
Może Cytaty: Artysta może chodzić do muzeum, lecz żyć w nim może tylko pedant. -George Santayana
artysta-może-chodzić-do-muzeum-lecz-żyć-w-nim-może-tylko-pedant
Może Cytaty: Błąd nie może so­bie poz­wo­lić na przeg­raną, a praw­da może. -Rabindranath Tagore
błąd-nie może-so­bie-poz­wo­lić-na przeg­raną-a praw­da-może
Może Cytaty: Kupno psa może być jedyną okazją, kiedy człowiek może wybrać rodzinę. -Mordechai Siegal
kupno-psa-może-być-jedyną-okazją-kiedy-człowiek-może-wybrać-rodzinę
Może Cytaty: Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć -Gottfried Keller
jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Może Cytaty: ... - A może zos­ta­niemy przyjaciółmi...? - A może nie. Mam już zbyt wielu przyjaciół... -opuszczona
a może-zos­­niemy-przyjaciółmi-a może-nie-mam już-zbyt-wielu-przyjaciół
Może Cytaty: Miłość jest jak eter. Może zabić, ale może też ulotnić się. -Alfred Konar
miłość-jest-jak-eter-może-zabić-ale-może-też-ulotnić-ę
Może Cytaty: Zła kobieta może człowieka wyssać jak pająk i zabić - a może go przy tym zbłaźnić. -Henryk Sienkiewicz
zła-kobieta-może-człowieka-wyssać-jak-pająk-i-zabić-a-może-go-przy-tym-zbłaźć
Może Cytaty: Miłość jest jak eter. Może za­bić, ale może też... ulot­nić się. -Alfred Aleksander Konar
Może Cytaty: Miłość nie zawsze może pokonać cierpienie, ale może je uczynić znośnym, a nawet radosnym! -Anonim
miłość-nie-zawsze-może-pokonać-cierpienie-ale-może-uczynić-znośnym-a-nawet-radosnym
Może Cytaty: Nadzieja to pew­na pos­tać szczęścia, może naj­większe­go ja­kie może dać świat. -Paul Samuel Leon Johnson
nadzieja-to pew­na-pos­ć-szczęścia-może-naj­większe­go-ja­kie-może-dać-świat
Może Cytaty: Dzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć. -Gottfried Keller
dzięki-miłoś-jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Może Cytaty: Być może tak już jest, że prawdziwe piękno nie może trwać, musi zostać unicestwione. -Maria Nurowska
być-może-tak-już-jest-że-prawdziwe-piękno-nie-może-trwać-musi-zostać-unicestwione
Może Cytaty: - Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością?  -opuszczona
 ile-trwa-nadzieja-nie-wiem-może dzień-dwa-tydzień-miesiąc-a może-i cały-rok-a co z wiecznośą 
Może Cytaty: Może właśnie ludzie niezdolni do miłości najżywiej odczuwają piękno, jest to przynajmniej najsilniejsze wrażenie, jakie może im dać kobieta. -Stendhal
może-właśnie-ludzie-niezdolni-do-miłoś-najżywiej-odczuwają-piękno-jest-to-przynajmniej-najsilniejsze-wrażenie-jakie-może-im-dać-kobieta
Może Cytaty: Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada. -Augustyn Św
człowiek-nie-może-niczego-nauczyć-drugiego-człowieka-może-mu-tylko-dopomóc-wyszukać-prawdę-we-własnym-sercu-żeli-ją-posiada
Może Cytaty: Co nie może zabić, to może wzmocnić. -Friedrich Nietzsche
Może Cytaty: Astrologia może bez wątpienia wnieść wiele do psychologii, to jednak, co ta może zaoferować swej starszej siostrze, jest już mniej oczywiste. -Carl Gustav Jung
astrologia-może-bez-wątpienia-wnieść-wiele-do-psychologii-to-jednak-co-może-zaoferować-swej-starszej-siostrze-jest-już-mniej-oczywiste
Może Cytaty: Mężczyzna stojący pomiędzy dwiema kobietami nie może być dla obu delikatny. Naprawdę, każdą z nich może zranić okrutnie. -Sigrid Undset
mężczyzna-stojący-pomiędzy-dwiema-kobietami-nie-może-być-dla-obu-delikatny-naprawdę-każdą-z-nich-może-zranić-okrutnie
Może Cytaty: To jest ptaszek „Jednodzioby” Parę nóżek pew­nie ma I skrzy­dełek ma też dwoje A być może, że nie? Co niemiara ma też piórek Może jed­nak nie tak wiele A może za­miast piórek ma skórę? To jest właśnie ta­ki ptaszek Co nie boi się igraszek   -M44G
Może Cytaty: Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Może Cytaty: Kto może żyć bez życia i kto może kochać nie mając nic do dania? -Michel Quoist
kto-może-żyć-bez-życia-i-kto-może-kochać-nie-mając-nic-do-dania
Może Cytaty: Żywy może obejść się bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny. -Aleksander Puszkin
Żywy-może-obejść-ę-bez-butów-a-umarły-nie-może-żyć-bez-trumny
Może Cytaty: Inny nie może mnie zrozumieć ani nie może mi pomoc oto samotność cierpienia. -Paul Ricoeur
inny-nie-może-mnie-zrozumieć-ani-nie-może-mi-pomoc-oto-samotność-cierpienia
Może Cytaty: A co jeśli Bóg też pot­rze­buje pomocy? Może przez nas nie może spać w nocy... Mar­twisz się przez prob­le­my swo­je i bliskich, A On ma zmar­twienia nas wszys­tkich... Po­wiedz tyl­ko, czy kiedy będzie chciał się wygadać Wysłuchasz...? A może każesz mu spadać?! (In­spi­rowa­ne książką
Może Cytaty: Może kiedyś zmienię zda­nie, może mylę się swoim postępo­waniem, ale nie dbam o język. -kitsh
może-kiedyś-zmienię-zda­nie-może-mylę ę-swoim-postępo­waniem-ale-nie dbam-o język
Może Cytaty: Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli