Możemy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Możemy Cytaty: W każdej kwestii możemy być sądzeni jedynie przez równych sobie. -Honoré de Balzac
w-każdej-kwestii-możemy-być-sądzeni-jedynie-przez-równych-sobie
Możemy Cytaty: Nie możemy powiększyć zasobów ziemi; zwiększamy więc jej odpady. -Stefan Pacek
nie-możemy-powiększyć-zasobów-ziemi-zwiększamy-więc-jej-odpady
Możemy Cytaty: Wielkość człowieka możemy zmierzyć przez wypróbowanie jego najsłabszych stron. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
wielkość-człowieka-możemy-zmierzyć-przez-wypróbowanie-jego-najsłabszych-stron
Możemy Cytaty: Złu możemy się przeciwstawić, tyl­ko więza­mi przy­jaźni i zaufania. -królik xd
złu-możemy ę-przeciwstawić-tyl­ko-więza­mi-przy­jaź-i zaufania
Możemy Cytaty: Jes­teśmy jak dzień i noc, nie możemy is­tnieć razem. -Nicholas Sparks
jes­teśmy-jak dzień-i noc-nie możemy-is­tnieć-razem
Możemy Cytaty: Pamięć jest jedynym rajem, z którego nie możemy być wypędzeni. -Anonim
pamięć-jest-jedynym-rajem-z-którego-nie-możemy-być-wypędzeni
Możemy Cytaty: Przy­jaźń jest drze­wem, pod którym możemy się schronić. -Samuel Taylor Coleridge
przy­jaźń-jest drze­wem-pod-którym możemy ę-schronić
Możemy Cytaty: W mgnieniu oka może wy­darzyć się więcej niż możemy so­bie wyobrazić. -tkaczu32
w mgnieniu-oka-może-wy­darzyć ę-więcej-ż-możemy-so­bie-wyobrazić
Możemy Cytaty: W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa. -Józef Tischner
w-każdej-chwili-możemy-wznieść-ę-ponad-siebie-i-zacząć-wszystko-od-nowa
Możemy Cytaty: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami -Adam Mickiewicz
wiedzę-możemy-zdobywać-od-innych-ale-mądroś-musimy-nauczyć-ę-sami
Możemy Cytaty: Cie­szmy się tym co ma­my dziś. Bo jut­ro możemy nie mieć nic. -KICIA1
cie­szmy ę-tym-co ­my-dziś-bo-jut­ro-możemy-nie mieć-nic
Możemy Cytaty: Nie możemy z nasze­go życia wyr­wać ani jed­nej stronicy. -Aurore Dudevant (George Sand)
Możemy Cytaty: Możemy zrealizować każde zamierzenie, jeśli potrafimy trwać w nim wystarczająco długo. -Helen Keller
możemy-zrealizować-każde-zamierzenie-śli-potrafimy-trwać-w-nim-wystarczająco-długo
Możemy Cytaty: Najwspanialsze jest to, że w obecności starych przyjaciół możemy sobie pozwolić na głupie zachowanie. -Ralph Waldo Emerson
najwspanialsze-jest-to-że-w-obecnoś-starych-przyjaciół-możemy-sobie-pozwolić-na-głupie-zachowanie
Możemy Cytaty: Największym hołdem jaki możemy złożyć prawdzie, jest posiłkować się nią. -Ralph Waldo Emerson
największym-hołdem-jaki-możemy-złożyć-prawdzie-jest-posiłkować-ę-ą
Możemy Cytaty: My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uyskać. -Samos
my-nie-tyle-potrzebujemy-pomocy-przyjaciół-co-wiary-że-taką-pomoc-możemy-uyskać
Możemy Cytaty: Naj­bar­dziej em­pi­ryczne w życiu jest to cze­go nie możemy dotknąć. -Kedar
naj­bar­dziej-em­pi­ryczne-w życiu-jest to cze­go-nie możemy-dotknąć
Możemy Cytaty:
ludzie-obudźcie ę-możemy-poszy­bować-ku wol­noś-~pa­weł-rychlica 
Możemy Cytaty: Jaka może być inna korzyść z głupca, prócz tej, że możemy go oszukać. -Maksym Gorki
jaka-może-być-inna-korzyść-z-głupca-prócz-tej-że-możemy-go-oszukać
Możemy Cytaty: Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić. -Galileusz
może-z-czasem-zobaczymy-rzeczy-których-jak-dotąd-nie-możemy-sobie-wyobrazić
Możemy Cytaty: Dlaczego milczeć na temat śmierci? Od niej możemy się uczyć żyć spokojnie i w zadowoleniu. -Anonim
dlaczego-milczeć-na-temat-śmierci-od-niej-możemy-ę-uczyć-żyć-spokojnie-i-w-zadowoleniu
Możemy Cytaty: Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie. -Anatol France
jeśli-nie-starczy-nam-ł-aby-milczeć-możemy-mówić-tylko-o-sobie
Możemy Cytaty: `Wiesz dlacze­go nie możemy być razem? Bo różni­ce między na­mi są większe niż miłość.. -bluecaffe
`wiesz-dlacze­go-nie możemy-być-razem-bo róż­-między-na­mi-są większe-ż-miłość
Możemy Cytaty: Może z czasem zobaczymy rzeczy, których, jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić. -Galileusz
może-z-czasem-zobaczymy-rzeczy-których-jak-dotąd-nie-możemy-sobie-wyobrazić
Możemy Cytaty: Nie wiemy jeszcze nic o życiu, więc jak możemy wiedzieć coś o śmierci? -Konfucjusz
nie-wiemy-jeszcze-nic-o-życiu-więc-jak-możemy-wiedzieć-coś-o-śmierci
Możemy Cytaty: Że też myślimy tylko wtedy, kiedy myśląc o czymś nie możemy nic wymyślić. -Johann Wolfgang Goethe
Że-też-myślimy-tylko-wtedy-kiedy-myśląc-o-czymś-nie-możemy-nic-wymyślić
Możemy Cytaty: Miłość sa­ma w so­bie jest 
miłość-­-w so­bie-jest nie-do pojęcia-ale-dzięki-miłoś-możemy-pojąć-wszystko
Możemy Cytaty: Po­wieść jest wy­mysłem ludzkiej iluz­ji, że możemy zro­zumieć dru­giego człowieka. -Milan Kundera
po­wieść-jest wy­mysłem-ludzkiej-iluz­ji-że możemy-zro­zumieć-dru­giego-człowieka
Możemy Cytaty: Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś  -Mała Mi
Możemy Cytaty: Będzie to stworzenie organizacji klasy robotniczej, możemy stracić możliwość sprawowania władzy. 26 sierpnia 1980 -Stanisław Kania
będzie-to-stworzenie-organizacji-klasy-robotniczej-możemy-stracić-możliwość-sprawowania-władzy-26-sierpnia-1980
Możemy Cytaty: Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. -Tom Clancy
człowiek-to-istota-pełna-nadziei-i-pomysłów-które-są-zaprzeczeniem-tezy-że-nic-nie-możemy-zmienić
Możemy Cytaty: Może z cza­sem zo­baczy­my rzeczy, których jak dotąd, nie możemy so­bie wyobrazić. -Galileo Galilei (Galileusz)
może-z cza­sem-zo­baczy­my-rzeczy-których-jak dotąd-nie możemy-so­bie-wyobrazić
Możemy Cytaty: My nie ty­le pot­rze­buje­my po­mocy przy­jaciół co wiary, że taką po­moc możemy uzyskać. -Epikur
my nie ty­-pot­rze­buje­my-po­mocy-przy­jaciół-co wiary-że taką-po­moc-możemy-uzyskać
Możemy Cytaty:
naj­piękniej­sze-w życiu-jest to co możemy-doświad­czyć-poczuć-i po­kochać-~pa­weł-rychlica 
Możemy Cytaty: Przyjaciel to zdumiewający dar, drogocenny klejnot, Ty i ja możemy pomagać słońcu, aby wschodziło każdego dnia. -Anonim
przyjaciel-to-zdumiewający-dar-drogocenny-klejnot-ty-i-ja-możemy-pomagać-słońcu-aby-wschodziło-każdego-dnia