Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty

Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)


nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)  -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


z his­to­rii-na­rodów-możemy ę-nau­czyć-że na­rody-nicze­go-nie nau­czyły ę-z historii-we-learn-from-his­to­ry-that-we do not
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty:


tyl­ko-myś­nie-po­zytyw­ne-jest w sta­nie-człowieka-cze­goś-nau­czyć~pa­weł-rychlica 
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty:


nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura


Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski


siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett


trze­ba-całego-życia-żeby-nau­czyć ę-umierać
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: od­na­leźć spokój pierw to jed­no zachować nau­czyć się władać  -Cykam


od­na­źć-spokój-pierw-to jed­no-zachować-nau­czyć ę-władać 
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia. -Johann Wolfgang Goethe


Łat­wo ę-nau­czyć-pa­nowa­nia-trud­niej-rządzenia
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Sztuką przet­rwa­nia jest nau­czyć się życia bez Ciebie. -AnDree


sztuką-przet­rwa­nia-jest nau­czyć ę-życia-bez-ciebie
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Nie zna­my swej przyszłości z pros­te­go po­wodu - by nau­czyć się sza­cun­ku do życia  -loquentia


nie-zna­my-swej-przyszłoś-z pros­te­go-po­wodu- by nau­czyć ę-sza­cun­ku-do życia 
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my  -badtomek


można-wiele-nau­czyć ę-od ludzi-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my 
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty:


je­dyne-cze­go-od życia-można ę-nau­czyć-to zmiana-nas­­wienia-~pa­weł-rychlica 
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. -Vort


całe-życie-to wal­ka-ze sobą-a nie z in­ny­mi-nau­czyć ę-siebie-to jak wyg­rać-ze wszystkimi
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Aby żyć na tym świecie, mu­sisz się nau­czyć real­nie pat­rzeć na życie. -Erskine Caldwell


aby-żyć-na tym-świecie-mu­sisz ę-nau­czyć-real­nie-pat­rzeć-na życie
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: By nau­czyć się kochać, wpierw mu­sisz uświado­mić so­bie, jak bar­dzo nienawidzisz. -Papillondenuit


by nau­czyć ę-kochać-wpierw-mu­sisz-uświado­mić-so­bie-jak bar­dzo-nienawidzisz
Możesz Człowieka Nau­czyć Nicze­go Cytaty: Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się. -Jan Twardowski


młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę