Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty

Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)


nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. -Galileusz


nie-możesz-człowieka-nauczyć-niczego-możesz-mu-tylko-pomóc-odnaleźć-to-w-sobie
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Z drżących ust niemy krzyk wypływa Roz­chodzący się fa­lami po białym piasku Z nadzieją że usłyszysz. Wołam Cię po imieniu żebyś przyszedł mi z pomocą Pomóc możesz mi tyl­ko Ty Tyl­ko Ty mym wybawcą. -Angel Des Penseurs


Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski


Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian


Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Na ra­zie wal­czę o siebie. Jeśli chcesz możesz mi pomóc. -opuszczona


na ra­zie-wal­czę-o siebie-jeśli chcesz-możesz-mi pomóc
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić -Walt Disney


jeśli-możesz-sobie-coś-wymarzyć-możesz-to-zrobić
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Jeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło, cze­kaj aż sa­mo wróci ... -Cykam


jeśli-nie możesz-od­na­źć-coś-co znikło-cze­kaj-aż ­mo-wró
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój  -Roman1992


Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc. -Epikur


nie-tak-bardzo-potrzebna-jest-pomoc-przyjaciół-ile-wiara-w-ich-pomoc
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz  -vvrona


Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Naj­większy ból, gdy nie pot­ra­fisz od­na­leźć siebie w sobie. -respirer


naj­większy-ból-gdy-nie pot­ra­fisz-od­na­źć-siebie-w sobie
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Kiedy człowiek z całego ser­ca sta­ra się pomóc dru­giemu, po­maga równocześnie sa­memu sobie. -Ralph Waldo Emerson


kiedy-człowiek-z całego-ser­ca-sta­ra ę-pomóc-dru­giemu-po­maga-równocześnie-­memu-sobie
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Tyl­ko z po­mocą sil­nych można do­pomóc słabym. -Bertold Brecht


tyl­ko-z po­mocą-sil­nych-można-do­pomóc-słabym
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą. -bez.odwagi


szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz  -jatoja


Możesz mu tyl­ko Pomóc Od­na­leźć To w sobie Cytaty: nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie. -Autor nieznany


nie jest prob­­mem-od­na­źć-miłość-lecz-od­na­źć-w niej-ukojenie