Możliwość Cytaty

Możliwość Cytaty: To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące. -Paulo Coelho


to-możliwość-spełniania-marzeń-sprawia-że-życie-jest-takie-fascynują
Możliwość Cytaty: Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów. -Maurice Chevalier


ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
Możliwość Cytaty: Władza to możliwość służenia innym, a nie fanfary ku naszej czci. -J. Donald Walters


władza-to-możliwość-służenia-innym-a-nie-fanfary-ku-naszej-czci
Możliwość Cytaty: Porażka daje możliwość rozpoczęcia na nowo w sposób lepiej przemyślany. -Henry Ford


porażka-daje-możliwość-rozpoczęcia-na-nowo-w-sposób-lepiej-przemyślany
Możliwość Cytaty: Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie. -Noel Coward


mąż-zawsze-tę-możliwość-aby-mieć-ostatnie-słowo-może-prosić-o-przebaczenie
Możliwość Cytaty: Grzeszny jest ten, kto mając możliwość czynienia dobra, nie czyni tego. -Johann Heinrich Pestalozzi


grzeszny-jest-ten-kto-mając-możliwość-czynienia-dobra-nie-czyni-tego
Możliwość Cytaty: Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać żonie rację. -Vittorio De Sica


jedyna-możliwość-żonatego-mężczyzny-by-w-domu-mieć-ostatnie-słowo-to-przyznać-żonie-rację
Możliwość Cytaty: Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać rację żonie. -Vittorio De Sica


jedyna-możliwość-żonatego-mężczyzny-by-w-domu-mieć-ostatnie-słowo-to-przyznać-rację-żonie
Możliwość Cytaty: Będzie to stworzenie organizacji klasy robotniczej, możemy stracić możliwość sprawowania władzy. 26 sierpnia 1980 -Stanisław Kania


będzie-to-stworzenie-organizacji-klasy-robotniczej-możemy-stracić-możliwość-sprawowania-władzy-26-sierpnia-1980
Możliwość Cytaty: Możliwość głębokeigo ujęcia rozwiązana problemu jest odwrotnie proporcjonalna do szerokości ujęcia. -Janusz Detrych


możliwość-głębokeigo-ujęcia-rozwiązana-problemu-jest-odwrotnie-proporcjonalna-do-szerokoś-ujęcia
Możliwość Cytaty: Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu. -Michel Foucault


człowiek-jest-odkryciem-niedawnym-jak-wykaziije-bez-trudnoś-archeologia-naszego-myślenia-wykazuje-też-ona-możliwość-jego-rychłego-kresu
Możliwość Cytaty: Tylko ten, kto nic nie robi nie popełnia błędów. Daj sobie szansę na możliwość ich popełniania. -Anonim


tylko-ten-kto-nic-nie-robi-nie-popełnia-błędów-daj-sobie-szansę-na-możliwość-ich-popełniania
Możliwość Cytaty: Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość. -Anthony De Mello


następnym-złudzeniem-jest-myślenie-że-zewnętrzne-wydarzenia-albo-inni-ludzie-mogą-cię-zranić-nie-mogą-to-ty-dajesz-im-tę-możliwość
Możliwość Cytaty: Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez całe życie, niech przynajmniej będzie szereg lat, gdy wierzy się w taką możliwość. -George Sand


jeśli-nie-można-kochać-wyłącznie-jednej-osoby-przez-całe-życie-niech-przynajmniej-będzie-szereg-lat-gdy-wierzy-ę-w-taką-możliwość
Możliwość Cytaty: Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez cale życie, niech przynajmniej będzie szereg lat, gdy wierzy się w taka możliwość. -George Sand


jeśli-nie-można-kochać-wyłącznie-jednej-osoby-przez-cale-życie-niech-przynajmniej-będzie-szereg-lat-gdy-wierzy-ę-w-taka-możliwość
Możliwość Cytaty: Największa dana człowiekowi i osiągalna przez niego możliwość szczęścia kryje się w miłości do osoby, która jest zdolna dużo dać nam z siebie lub nas zrozumieć. -Zofia Gerlach


największa-dana-człowiekowi-i-osiągalna-przez-niego-możliwość-szczęścia-kryje-ę-w-miłoś-do-osoby-która-jest-zdolna-żo-dać-nam-z-siebie
Możliwość Cytaty: Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat. -Brian Tracy


jeśli-znajdziesz-pracę-która-daje-możliwość-wykazania-ę-wrodzonymi-talentami-to-w-ągu-dwóch-lat-poczynisz-większe-postępy-ż-na-innej
Możliwość Cytaty: Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość. -Aurore Dudevant (George Sand)


jeśli-nie można-kochać-wyłącznie-jed­nej-oso­by-przez-całe-życie-niech-przy­naj­mniej-będzie-sze­reg-lat-gdy-wie­rzy ę-w taką