Można Bez Cytaty

Można Bez Cytaty: Wiem tylko, że życia nie można zrozumieć bez miłosiernej wyrozumiałości, nie można go bez niej przeżyć. -Oscar Wilde


wiem-tylko-że-życia-nie-można-zrozumieć-bez-miłosiernej-wyrozumiałoś-nie-można-go-bez-niej-przeżyć
Można Bez Cytaty: I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła. -Harlan Coben


Można Bez Cytaty: Ta­ka so­bie bez­myśl nr 1. ______________________________________ Czyż można po­tykać się o słowa? O myśli i spojrzenia? Czyż można spot­kać spojrzenie, co ut­kwi głębo­ko w myślach? Bez­denne spoj­rze­nie w ot­chłani umysłu? Ot­chłani rozświet­la­nej słowami? Al­bo na od­wrót? ______________________________________  -Theo Valenty


Można Bez Cytaty: Myśl polityczna tkwi w mózgu narodu. Program krąży w całym jego organizmie często nieświadomie, tak jak sok życiodajny krąży w drzewie, w jego korzeniach, pniu, konarach, gałęziach i liściach. Nie można narzucać programu bez zranienia narodu, tak jak nie można szczepić nowych latorośli bez okaleczenia drzewa. Program można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, uzupełnić, sformułować - narzucić go niepodobna. -Ignacy Paderewski


Można Bez Cytaty: Można prowadzić biuro bez szefa, ale nie bez sekretarki. -Jane Fonda


można-prowadzić-biuro-bez-szefa-ale-nie-bez-sekretarki
Można Bez Cytaty: Bez dro­biazgów można żyć, bez ludzkiej przy­jaźni - trudniej. -Krystyna Siesicka


bez-dro­biazgów-można-żyć-bez-ludzkiej-przy­jaź- trudniej
Można Bez Cytaty: Godność ludzka nie jest możliwa bez wolności i niezależności, ale nie można żyć bez dyscypliny i podporządkowania. -Czesław Banach


godność-ludzka-nie-jest-możliwa-bez-wolnoś-i-niezależnoś-ale-nie-można-żyć-bez-dyscypliny-i-podporządkowania
Można Bez Cytaty: Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można! -Gabriela Zapolska


kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
Można Bez Cytaty: Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można. -Gabriela Zapolska


kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
Można Bez Cytaty: Trochę dziw­ne jest to lądo­wanie bez spa­dochro­nu, zu­pełnie sa­mot­ne, bez pun­ktu zacze­pienia, z da­la od rodziców. W ta­kiej sy­tuac­ji można poczuć nie tyl­ko siłę, ale i bezradność. -Ysabelle Lacamp


Można Bez Cytaty: W przedmiocie miłości, przedmiocie, który głównie sprowadza się do wzroku i dotykania, można coś zdziałać bez powabów ducha, ale nie bez powabów cielesnych. -Michel de Montaigne


w-przedmiocie-miłoś-przedmiocie-który-głównie-sprowadza-ę-do-wzroku-i-dotykania-można-coś-zdziałać-bez-powabów-ducha-ale-nie-bez-powabów
Można Bez Cytaty: Niemówienie wprost to pew­na for­ma spon­ta­niczne­go spek­taklu, można ją też porównać to tańca na li­nie bez siat­ki za­bez­pie­czającej. Ry­zyku­je się upa­dek z wy­soka, lecz w is­to­cie jest to dos­ko­nały tre­ning kreatywności. -Jostein Gaarder


Można Bez Cytaty: O miłości można mówić bez końca. -Zbigniew Herbert


Można Bez Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Można Bez Cytaty: Z miłością można żyć nawet bez szczęścia. -Fiodor Dostojewski


z-miłośą-można-żyć-nawet-bez-szczęścia
Można Bez Cytaty: I bez twarzy można być mocnym w gębie. -Zbigniew Waydyk


i-bez-twarzy-można-być-mocnym-w-gębie
Można Bez Cytaty: to niesamowite.... ile ra­zy człowiek może dać się skrzyw­dzić, udając że to os­tatni już raz. to niesamowite.... ile można uro­nic łez, mówiąc że to łzy szczęścia. to niesamowite.... ile można kochać, uk­ry­wając ta miłość lub kochać bez wzajemności. to niesa­mowi­te.... ile można przet­rwać cier­pień tyl­ko po to by móc dojść do ce­lu. to niesa­mowi­te.... ile słów idzie w niepa­mięć, a ile czynów prag­niemy zapomnieć  -anileczek893


Można Bez Cytaty: Tylko w to, czego się nie widzi, można bez reszty uwierzyć. -Virginia Woolf


tylko-w-to-czego-ę-nie-widzi-można-bez-reszty-uwierzyć