Można Cierpieć Za Cytaty

Można Cierpieć Za Cytaty: Nie można cierpieć za to, za co by się chciało. -Paul Jean


nie-można-cierpieć-za-to-za-co-by-ę-chciało
Można Cierpieć Za Cytaty: Nie starać się nie cierpieć ani cierpieć mniej, ale o to, aby cierpienie nie zmieniało nas na gorsze. -Simone Weil


nie-starać-ę-nie-cierpieć-ani-cierpieć-mniej-ale-o-to-aby-cierpienie-nie-zmieniało-nas-na-gorsze
Można Cierpieć Za Cytaty: To jest szczęście cierpieć przez drugiego człowieka. -Zofia Nałkowska


to-jest-szczęście-cierpieć-przez-drugiego-człowieka
Można Cierpieć Za Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz nauczyć się cierpieć. -Seneka Młodszy


jeśli-chcesz-być-szczęśliwy-musisz-nauczyć-ę-cierpieć
Można Cierpieć Za Cytaty: Kto kocha bardziej, jest zawsze podległy i musi cierpieć. -Tadeusz Mann


kto-kocha-bardziej-jest-zawsze-podległy-i-musi-cierpieć
Można Cierpieć Za Cytaty: Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć. -Piotr Skarga


dobry-człowiek-woli-sam-cierpieć-ż-na-cierpienia-drugich-patrzeć
Można Cierpieć Za Cytaty: Naj­częściej kocha­my coś, za co w przyszłości przyj­dzie nam cierpieć. -respirer


naj­częściej-kocha­my-coś-za co w przyszłoś-przyj­dzie-nam-cierpieć
Można Cierpieć Za Cytaty: Jeśli ból jest ludzki, nie jesteśmy ludźmi tylko, by cierpieć. -Giorgos Seferis


jeśli-ból-jest-ludzki-nie-jesteśmy-ludźmi-tylko-by-cierpieć
Można Cierpieć Za Cytaty: Jeśli ból jest ludzki, nie jes­teśmy ludźmi tyl­ko by cierpieć. -Jorgos Seferis


jeśli-ból-jest ludzki-nie jes­teśmy-ludźmi-tyl­ko-by cierpieć
Można Cierpieć Za Cytaty: Jes­tem szczęśli­wa, bo mam Ciebie - war­to było cze­kać i cierpieć  -stokrotka123


jes­tem-szczęśli­wa-bo mam-ciebie- war­to-było-cze­kać-i cierpieć 
Można Cierpieć Za Cytaty: Kto cierpieć nie chce, nie będzie panował. -Elżbieta Drużbacka


Można Cierpieć Za Cytaty: Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu. -Edyta Stein


musimy-ę-nauczyć-i-to-znosić-że-ktoś-dźwiga-swój-krzyż-a-my-nie-możemy-mu-ulżyć-co-jest-często-trudniejsze-ż-cierpieć-samemu
Można Cierpieć Za Cytaty: Czy le­piej jest dos­trze­gać prawdę I znając ją cierpieć? A może zaśle­piony­mi oczyma Żyć swoim szczęściem głupca...?  -Andrea


czy-­piej-jest ­trze­gać-prawdę-i-znając-ją cierpieć-a-może-zaś­piony­mi-oczyma-Żyć-swoim-szczęściem-głupca 
Można Cierpieć Za Cytaty: Jeśli ktoś cierpi tylko, dlatego, żeby cierpieć, jest cierpiętnikiem. Jego cierpienie jest puste. -Jan Twardowski


jeśli-ktoś-cierpi-tylko-dlatego-żeby-cierpieć-jest-cierpiętnikiem-jego-cierpienie-jest-puste
Można Cierpieć Za Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort


Można Cierpieć Za Cytaty: Wiecznie chlubiący się swoim rozumem mężczyzna nie przyzna się nigdy do tego, że dokonał niefortunnego wyboru. Woli już cierpieć w skrytości. -Alfred Konar


wiecznie-chlubiący-ę-swoim-rozumem-mężczyzna-nie-przyzna-ę-nigdy-do-tego-że-dokonał-niefortunnego-wyboru-woli-już-cierpieć-w-skrytoś
Można Cierpieć Za Cytaty: Człowiek nie potrafi ani cierpieć, ani być długo szczęśliwym. Nie jest więc zdolny do niczego co się liczy. -Albert Camus


człowiek-nie-potrafi-ani-cierpieć-ani-być-długo-szczęśliwym-nie-jest-więc-zdolny-do-niczego-co-ę-liczy
Można Cierpieć Za Cytaty: Po­dajesz mi rękę By wykręcić moją dłoń Do­tykasz mnie By wy­celo­wać broń mi w skroń Miaro­wo i delikatnie Szyb­ko i ostatecznie Po­ciągasz za spust Tra­fiasz w ścianę za mną Odchodzisz Poz­wa­lając da­lej mi cierpieć  -bezoddechu