Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty

Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski


można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult


faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty:


mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 


mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon


przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Siebie można prze­mil­czeć, także - przecze­kać, a na­wet - przeżyć. Tyl­ko nie - zrozumieć. -Władysław Grzeszczyk


siebie-można-prze­mil­czeć-także- przecze­kać-a na­wet- przeżyć-tyl­ko nie - zrozumieć
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Kocham Cię. Nie chce sie klo­cic. Chciałabym być dla Ciebie wys­tar­czająco dob­ra. naj­lep­sza.nie od­bieraj mi za nic te­go szczęścia ja­kim jest Twój od­dech. Two­ja obec­ność. możesz mil­czeć, nie słuchać, nie pat­rzeć. ale bądź i od cza­su do cza­su mnie całuj, non stop poz­wa­lając mi słyszeć bi­cie Two­jego ser­ca bo je­mu mil­czeć nie wolno. -czarnycharakter_xd


Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Z kim nie można mil­czeć, z tym też nie po­win­no się rozmawiać. -Georg Stammler


z kim-nie można-mil­czeć-z tym-też-nie po­win­no ę-rozmawiać
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Mil­cze­niem skar­bisz ser­ce ro­zumem ... -Cykam


mil­cze­niem-skar­bisz-ser­-ro­zumem
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy  -Maverick123


mil­czą-kwiaty-mil­czących-zra­nionych-dusz-mil­cząc-krzyczymy 
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit


blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Ja swoim mil­cze­niem do­konam więcej niż Ty krzykiem. -Nadzieja21


ja swoim-mil­cze­niem-do­konam-więcej-ż-ty krzykiem
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: szczęście jest  mil­cze­niem wątpliwości głuchotą sumienia pa­raliżem strachu  -thrillofit


szczęście-jest -mil­cze­niem-wątpliwoś-głuchotą-sumienia-pa­raliżem-strachu 
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem . -cytlopka


słychać-dźwięki-prze­bijają-mil­cze­nie-głębo­kim-spoj­rze­niem
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Mówić jest dob­rze, mil­czeć lepiej. -Jean La Fontaine


mówić-jest dob­rze-mil­czeć-lepiej
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Ka­leczą się i dręczą mil­cze­niem i słowa­mi jak­by mieli przed sobą jeszcze jed­no życie. -Tadeusz Różewicz


ka­leczą ę-i dręczą-mil­cze­niem-i słowa­mi-jak­by-mieli-przed-sobą-jeszcze-jed­no-życie
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡


mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
Można Mil­czeć I mil­cze­niem Cytaty: Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej. -Fabian Czarnecki