Można Sobie Często Cytaty

Można Sobie Często Cytaty: To, czego sobie wyobrazić nie można, można sobie często kupić. -Stanisław Jerzy Lec


to-czego-sobie-wyobrazić-nie-można-można-sobie-często-kupić
Można Sobie Często Cytaty: Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu. -Augustyn Św


prawdziwą-radość-można-sobie-przygotować-ale-uzyskać-ją-można-dopiero-w-przyszłym-życiu
Można Sobie Często Cytaty: Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to. -Ivo Andric


dzieci-często-bywają-tak-okrutne-w-słowach-jak-dorośli-jedynie-w-myślach-pozwalają-sobie-na-to
Można Sobie Często Cytaty: Bóg mówi często tak cicho, ze łatwo można Go nie usłyszeć. -Karl Rahner


bóg-mówi-często-tak-cicho-ze-łatwo-można-go-nie-usłyszeć
Można Sobie Często Cytaty: Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni? -Jonathan Carroll


dlaczego-trzeba-całego-życia-by-sobie-uświadomić-że-złowróżbne-znaki-pojawiają-ę-równie-często-jak-ptaki-na-czereś
Można Sobie Często Cytaty: Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych. -Rosalina Lisboa Coelho


ludzie-słabi-często-czerpią-z-litoś-innych-łę-pozbawioną-wszelkich-skrupułów-i-uzurpują-sobie-w-ten-sposób-prawa-silnych
Można Sobie Często Cytaty: Myśl polityczna tkwi w mózgu narodu. Program krąży w całym jego organizmie często nieświadomie, tak jak sok życiodajny krąży w drzewie, w jego korzeniach, pniu, konarach, gałęziach i liściach. Nie można narzucać programu bez zranienia narodu, tak jak nie można szczepić nowych latorośli bez okaleczenia drzewa. Program można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, uzupełnić, sformułować - narzucić go niepodobna. -Ignacy Paderewski


Można Sobie Często Cytaty: Kochamy nazbyt często, gdy kochać już nie można miłość im głupsza tym bardziej ostrożna. -Jan Twardowski


kochamy-nazbyt-często-gdy-kochać-już-nie-można-miłość-im-głupsza-tym-bardziej-ostrożna
Można Sobie Często Cytaty: Nie można walczyć z tym, co dusza sobie wybierze -Witold Gombrowicz


nie-można-walczyć-z-tym-co-dusza-sobie-wybierze
Można Sobie Często Cytaty: Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha. -Barbara Rosiek


można-utracić-wiele-aby-zatrzymać-w-sobie-to-co-ę-kocha
Można Sobie Często Cytaty: Gniew musi tkwić w człowieku, nie można go sobie wypożyczyć. -Elias Canetti


gniew-musi-tkwić-w-człowieku-nie-można-go-sobie-wypożyczyć
Można Sobie Często Cytaty: Kochać coś, to znaczy zdawać sobie sprawę, że można to stracić. -Gilbert Keith Chesterton


kochać-coś-to-znaczy-zdawać-sobie-sprawę-że-można-to-stracić
Można Sobie Często Cytaty: Można sobie wyobrazić, że rzeka popłynie w górę, ale nie że w poprzek. -Anonim


można-sobie-wyobrazić-że-rzeka-popłynie-w-górę-ale-nie-że-w-poprzek
Można Sobie Często Cytaty: Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton


aby-pokochać-jakąś-rzecz-wystarczy-sobie-powiedzieć-że-można-ją-utracić
Można Sobie Często Cytaty: Można być starym, ale nie należy tego po sobie pokazywać. -Magdalena Samozwaniec


można-być-starym-ale-nie-należy-tego-po-sobie-pokazywać
Można Sobie Często Cytaty: Wiara jest jak kij, który cza­sami trze­ba zjeść i mar­chew­ka, którą często można dos­tać po głowie. -aforystokrata


wiara-jest jak kij-który-cza­sami-trze­ba-zjeść-i mar­chew­ka-którą-często-można-­ć-po głowie
Można Sobie Często Cytaty: Gazety to jednak wspaniały wynalazek. Można rozmawiać skrótami i nie strzępić sobie języków. -Sybille Bedford


gazety-to-jednak-wspaniały-wynalazek-można-rozmawiać-skrótami-i-nie-strzępić-sobie-języków
Można Sobie Często Cytaty: Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć. -bloodymery


sen­ty­ment-za­pełnia-tyl­ko-dziurę-po uczu­ciu-­ka-chwi­lowa-łata-dla­tego często-prze­zeń-można-dziury-nie zauważyć