Moc Czynu Cytaty

Moc Czynu Cytaty: Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. -Maria Konopnicka


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
Moc Czynu Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


Moc Czynu Cytaty: Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan


na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Moc Czynu Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem. -Cyprian Kamil Norwid


Moc Czynu Cytaty: Asekuranctwo: listek figowy czynu. -Zbigniew Waydyk


Moc Czynu Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield


Moc Czynu Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Moc Czynu Cytaty: Myśl jest ziar­nem czynu. -Joseph Murphy


Moc Czynu Cytaty: Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu. -Philip Chesterfield


Moc Czynu Cytaty: Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu. -Anonim


przyjaźń-zawiązuje-ę-z-miłoś-zwyczaju-czynu-wyglą
Moc Czynu Cytaty: Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami. -Anonim


człowiek-czynu-zawsze-wygląda-niestosownie-między-gadułami
Moc Czynu Cytaty: Wiedza bez czynu jest jak śnieg w gorącym piecu. -H. Jackson Brown


wiedza-bez-czynu-jest-jak-śnieg-w-gorącym-piecu
Moc Czynu Cytaty: Pot­rze­ba jest bodźcem myśli, myśl pod­nieca do czynu. -John Steinbeck


pot­rze­ba-jest bodźcem-myśli-myśl-pod­nieca-do czynu
Moc Czynu Cytaty: Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia. -Henryk Elzenberg


nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
Moc Czynu Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski


miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu
Moc Czynu Cytaty: To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia. -Fryderyk Schiller


to-właśnie-skutkiem-klątwą-złego-czynu-że-ze-zła-biorąc-w-zło-ę-rozkorzenia
Moc Czynu Cytaty: Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach. -Solveee


Moc Czynu Cytaty: Po­moc­ne może być przy­pom­nienie so­bie gorzkiej praw­dy, że gdy cudza wa­da szczególnie moc­no ko­goś iry­tuje, oz­nacza to, że nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­wać jej u siebie. -Gael Lindenfeld