Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty

Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Trzy­mała moc­no rękami siała miętę między połami płaszcza już chciała go przyszyć do piersi a on pa­sował do in­nej dziurki  -Sisto


trzy­ła-moc­no-rękami-siała-miętę-między-połami-płaszcza-już-chciała-go przyszyć-do piersi-a-on pa­sował-do in­nej-dziurki 
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: i w między-cza­sie móc się skryć. -thrillofit


i w między-cza­sie-móc ę-skryć
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami. -Alojzy Żółkowski


Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Nie można tworzyć dobra brudnymi rękami. -Henryk Elzenberg


nie-można-tworzyć-dobra-brudnymi-rękami
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Kiedy upadniesz nie wstawaj z pustymi rękami. -przysłowie japońskie


Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Gdy­bym mu­siała was ku­pić, nie by­libyście war­ci swo­jej ceny. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Raz obaliwszy prawdę nie podniesiesz jej własnymi rękami. -Jerzy Zawieyski


raz-obaliwszy-prawdę-nie-podniesiesz-jej-własnymi-rękami
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. -Philip Wylie


sukces-to-drabina-po-której-nie-sposób-wspiąć-ę-z-rękami-w-kieszeniach
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Samotność to taki interes, do którego nie można przystępować z pustymi rękami. -Maryla Wolska


samotność-to-taki-interes-do-którego-nie-można-przystępować-z-pustymi-rękami
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach -Philip Wylie


sukces-to-drabina-po-której-nie-sposób-wspiąć-ę-z-rękami-w-kieszeniach
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. -Janusz Roś


nicze­go- a zwłaszcza-ko­biet- nie zdo­bywa ę-z założony­mi-rękami
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin


kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem. -Gold Fishy


miłość-która-nie była-po­wodem-ani-jed­nej-łzy-mu­siała-być-kłamstwem
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan


na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Dżentelmen to mężczyzna, który potrafi opisać kobietę bez posługiwania się rękami. -Alec Guiness


dżentelmen-to-mężczyzna-który-potrafi-opisać-kobietę-bez-posługiwania-ę-rękami
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin


ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Moc­no Rękami Siała Miętę Między Cytaty: Osoby starzejące się chętnie biorą obiema rękami, ale dają tylko jedną. -Elżbieta I


osoby-starzeją-ę-chętnie-biorą-obiema-rękami-ale-dają-tylko-jedną