Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty

Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga. -Bernard Św


modlitwa-wyprasza-łę-dla-postu-a-post-łaskę-modlitwy-post-wzmaga-modlitwę-a-modlitwa-wzmacnia-post-i-niesie-go-przed-boga
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym


zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. -Jerzy Zawieyski


modlitwą-jest-całość-naszego-życia-każdy-nasz-dzień-to-do-czego-dążymy-i-czym-jesteśmy-modlitwa-opasuje-świat-i-kto-wie-czy-nie-ona-jedna
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. -św. Jan Chryzostom


Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Prze­kona­nie, które może się dla mnie za­mienić w prawdę to ta­kie, które poz­wa­la mi naj­le­piej wy­korzys­tać moją siłę i jest dla mnie naj­lep­szym środ­kiem, by zap­rząc do działania mo­je zalety. -André Gide


Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej. -Silvidian


przy-niej-miałem-łę-by być-sil­nym-dla-niej
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Zawsze czułam ochotę powiedzieć o pantonimie:


zawsze-czułam-ochotę-powiedzieć-o-pantonimie-jeśli-chcecie-mówić-dlaczego-nie-mówicie-po-co-te-na-łę-wykonywane-gesty-jak-w-przytułku-dla
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Ja­ki człowiek ta­ka i je­go modlitwa. -Thomas Merton


Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa to siła człowieka. -Maria Corti


Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa. -Marcin Luter


rzemiosłem-chrześcijanina-jest-modlitwa
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje. -Leon Bloy


modlitwa-jest-radioaktywna-promieniuje
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa jest siostrą ptaków... -William James


Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Dym jest modlitwą ogniska. -Anonim


dym-jest-modlitwą-ogniska
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa to podróż do własnego wnętrza. -Anonim


modlitwa-to-podróż-do-własnego-wnętrza
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa jest azylem każdej troski. -Jan Chryzostom Św


Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. -Maksymilian Kolbe


modlitwa-i-samotność-czynią-człowieka-świętym
Modlitwa Wyprasza Siłę Dla Cytaty: Modlitwa jest największym majątkiem człowieka. -Gertrud von Le Fort


modlitwa-jest-największym-majątkiem-człowieka