Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty

Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga. -Bernard Św


modlitwa-wyprasza-łę-dla-postu-a-post-łaskę-modlitwy-post-wzmaga-modlitwę-a-modlitwa-wzmacnia-post-i-niesie-go-przed-boga
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. -Jerzy Zawieyski


modlitwą-jest-całość-naszego-życia-każdy-nasz-dzień-to-do-czego-dążymy-i-czym-jesteśmy-modlitwa-opasuje-świat-i-kto-wie-czy-nie-ona-jedna
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym


zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Ja­ki człowiek ta­ka i je­go modlitwa. -Thomas Merton


Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa to siła człowieka. -Maria Corti


Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje. -Leon Bloy


modlitwa-jest-radioaktywna-promieniuje
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa. -Marcin Luter


rzemiosłem-chrześcijanina-jest-modlitwa
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa jest siostrą ptaków... -William James


Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa to podróż do własnego wnętrza. -Anonim


modlitwa-to-podróż-do-własnego-wnętrza
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Dym jest modlitwą ogniska. -Anonim


dym-jest-modlitwą-ogniska
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa jest największym majątkiem człowieka. -Gertrud von Le Fort


modlitwa-jest-największym-majątkiem-człowieka
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa jest zwróceniem się ku przyszłości. -Gerhard Ebeling


Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. -Maksymilian Kolbe


modlitwa-i-samotność-czynią-człowieka-świętym
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa jest azylem każdej troski. -Jan Chryzostom Św


Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. -Jan Vianney Św


dobrą-modlitwą-możemy-rozkazywać-niebu-i-ziemi
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa jest kluczem rano i zasuwą wieczór. -Mahatma Gandhi


modlitwa-jest-kluczem-rano-i-zasuwą-wieczór
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Czasem bluźnierstwo bardziej zbliża do Boga niż modlitwa. -Aldous Huxley


czasem-bluźnierstwo-bardziej-zbliża-do-boga-ż-modlitwa
Modlitwa Wyprasza Siłę Cytaty: Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii. -Reinhold Schneider


modlitwa-jest-bez-wątpienia-jedną-z-najpotężniejszych-ł-historii