Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty

Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga. -Bernard Św


modlitwa-wyprasza-łę-dla-postu-a-post-łaskę-modlitwy-post-wzmaga-modlitwę-a-modlitwa-wzmacnia-post-i-niesie-go-przed-boga
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Post ciała oczyszcza ducha. -Papillondenuit


Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. -Jerzy Zawieyski


modlitwą-jest-całość-naszego-życia-każdy-nasz-dzień-to-do-czego-dążymy-i-czym-jesteśmy-modlitwa-opasuje-świat-i-kto-wie-czy-nie-ona-jedna
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Post mortem est nulla voluptas - po śmierci nie ma już przyjemności. -Małgorzata Musierowicz


Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość seksualna i post. -Antoni Czechow


elektryczność-i-para-zawierają-w-sobie-więcej-miłoś-do-ludzi-ż-czystość-seksualna-i-post
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Nic tak nie wzmacnia autorytetu jak milczenie. -Charles de Gaulle


nic-tak-nie-wzmacnia-autorytetu-jak-milczenie
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Bóg nie zdejmuje ciężarów, wzmacnia tylko plecy. -Franz Grillparzer


bóg-nie-zdejmuje-ężarów-wzmacnia-tylko-plecy
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Nic bardziej nie wzmacnia człowieka, jak okazane mu zaufanie. -Adolf Harnacki


nic-bardziej-nie-wzmacnia-człowieka-jak-okazane-mu-zaufanie
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: NATO nieustannie wzmacnia swą wojskową maszynerię i okrąża Rosję. Chce pozbawić ją suwerenności. -Aleksander Sołżenicyn


nato-nieustannie-wzmacnia-swą-wojskową-maszynerię-i-okrąża-rosję-chce-pozbawić-ją-suwerennoś
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: I afektacja ma w sobie coś dobrego, coś bardzo etycznego: chroni przed błotem życia i wzmacnia ducha. -Dana Dumitriu


i-afektacja-w-sobie-coś-dobrego-coś-bardzo-etycznego-chroni-przed-błotem-życia-i-wzmacnia-ducha
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Ob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ich. Tworzy je z nicze­go, pod­sy­ca i wzmacnia. -Harlan Coben


ob­sesja-nie wyk­ry­wa-prob­lemów-i nie roz­wiązu­-ich-tworzy  z nicze­go-pod­sy­ca-i wzmacnia
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


z-religią-jest-tak-jak-z-innymi-instytucjami-nie-zmienia-ona-ducha-jednostki-ale-przystosowuje-ę-do-jej-natury-wzmacnia-i-słabnie-wraz-z-ą
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Ja­ki człowiek ta­ka i je­go modlitwa. -Thomas Merton


Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Modlitwa to siła człowieka. -Maria Corti


Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Modlitwa to podróż do własnego wnętrza. -Anonim


modlitwa-to-podróż-do-własnego-wnętrza
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa. -Marcin Luter


rzemiosłem-chrześcijanina-jest-modlitwa
Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Modlitwa jest siostrą ptaków... -William James


Modlitwa Wzmacnia Post Cytaty: Modlitwa jest radioaktywna: promieniuje. -Leon Bloy


modlitwa-jest-radioaktywna-promieniuje