Modlitwy Cytaty

Modlitwy Cytaty: Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych. -Michael Novak


rezultatem-modlitwy-nie-jest-zobowiązanie-do-czegoś-boga-bóg-nie-jest-naszym-chłopcem-na-posyłki-rezultatem-modlitwy-jest-to-że-zmienia-nas
Modlitwy Cytaty: Chciałbym, byś kiedyś ucząc swoje dzieci nie mówił im o pacierzu, ale o codziennym spotkaniu z Bogiem. Nie pytaj: czy zmówiłeś pacierz?, ale pytaj czy rozmawiałeś z Bogiem i o czym z Nim rozmawiałeś? Wtedy dziecko od początku łatwiej przejdzie z modlitwy dziecka do modlitwy człowieka dojrzałego. (W trosce o głębszą wiarę) -E. Staniek


Modlitwy Cytaty: Czyn jest przedłużeniem modlitwy. -Daniel Robs


czyn-jest-przedłużeniem-modlitwy
Modlitwy Cytaty: Płaćmy złotem modlitwy za kamienie nienawiści. -Stefan Wyszyński kard


Modlitwy Cytaty: Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia. -Paweł VI


bez-modlitwy-nie-chrześcijańskiego-życia
Modlitwy Cytaty: Nie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu:


Modlitwy Cytaty: Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić. -Helmut Kratzl


istnieje-wiele-rodzajów-modlitwy-bo-miłość-można-na-różne-sposoby-wyrazić
Modlitwy Cytaty: Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa nas do modlitwy. -Chiara Lubich


cierpienie-jest-jak-dźwięk-dzwonka-który-wzywa-nas-do-modlitwy
Modlitwy Cytaty: Jeśli kto opłaku­je to, co prze­minęło, ot­rzy­muje dar modlitwy. -Talmud


jeśli-kto-opłaku­-to-co prze­minęło-ot­rzy­muje-dar-modlitwy
Modlitwy Cytaty: Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Modlitwy Cytaty: Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm - to miara naszego duchowego zdrowia. -Paweł Jewdokimow


Życie-modlitwy-jego-nasilenie-głębia-i-rytm-to-miara-naszego-duchowego-zdrowia
Modlitwy Cytaty: Jedyną szczerą rozmową jest modlitwa. Od każdej modlitwy powstaje się lepszym. -Stefan Napierski


jedyną-szczerą-rozmową-jest-modlitwa-od-każdej-modlitwy-powstaje-ę-lepszym
Modlitwy Cytaty: Jeden jęk rodzącej niewiasty jest milszy Bogu, niż posty i bezmyślne modlitwy. -Gabriela Zapolska


jeden-jęk-rodzącej-niewiasty-jest-milszy-bogu-ż-posty-i-bezmyślne-modlitwy
Modlitwy Cytaty: Miłość jest najpiękniejszą religią - ktoś, kto kogoś kocha, odda mu wszystko bez modlitwy. -Honore de Balzac


miłość-jest-najpiękniejszą-religią-ktoś-kto-kogoś-kocha-odda-mu-wszystko-bez-modlitwy
Modlitwy Cytaty: Kamieniem probierczym modlitwy jest wydanie swego życia - określone i szczere - tym, którzy nas potrzebują. -Carlo Maria Martini kard


kamieniem-probierczym-modlitwy-jest-wydanie-swego-życia-określone-i-szczere-tym-którzy-nas-potrzebują
Modlitwy Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
Modlitwy Cytaty: moją krwią powypisane modlitwy w ka­picach przy drogach wołanie o  pomoc i zrozumienie niero­zumienie świata trwogą do Boga  -Angel Des Penseurs


moją-krwią-powypisane-modlitwy-w-ka­picach-przy-drogach-wołanie-o -pomoc-i-zrozumienie-niero­zumienie-świata-trwogą-do boga 
Modlitwy Cytaty: Dźwięki modlitwy, zaklęć zlewały się tu zawsze z dźwiękami policzków. Zwykle ktoś kogoś bił, gdy mowa była o Bogu. -Stanisław Leopold Brzozowski


dźwięki-modlitwy-zaklęć-zlewały-ę-zawsze-z-dźwiękami-policzków-zwykle-ktoś-kogoś-bił-gdy-mowa-była-o-bogu