Mogą Być Cytaty

Mogą Być Cytaty: Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu. -Agnieszka Lisak


pa­mię-o tym-niewielu-pieniądze-nie mogą-być-celem-mają-być-środ­kiem-do celu
Mogą Być Cytaty: Także wierzący nie mogą być jednego zdania; nakaż no im jednak być jednego serca. -Franz Hyber


także-wierzący-nie-mogą-być-jednego-zdania-nakaż-no-im-jednak-być-jednego-serca
Mogą Być Cytaty: Na­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham


na­ży-py­ć-nie o to-czy-zwierzę-mogą-ro­zumo­wać-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
Mogą Być Cytaty: Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham


należy-pytać-nie-o-to-czy-zwierzę-mogą-rozumować-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
Mogą Być Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin


Mogą Być Cytaty: I bracia syjamscy mogą być egoistami. -Anonim


i-bracia-syjamscy-mogą-być-egoistami
Mogą Być Cytaty: Czarne myśli mogą też być złote. -Nietyksza


czarne-myśli-mogą-też-być-złote
Mogą Być Cytaty: Mogą być pierwszorzędni literaci i drugorzędni pisarze. -Hanna Malewska


mogą-być-pierwszorzędni-literaci-i-drugorzędni-pisarze
Mogą Być Cytaty: Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą. -Oscar Wilde


młodzi-ludzie-chcieliby-być-wierni-a-nie-są-starzy-chcieliby-być-niewierni-ale-nie-mogą
Mogą Być Cytaty: Są urzeczenia tak potężne, że mogą być tylko cnotami. -Charles Baudelaire


są-urzeczenia-tak-potężne-że-mogą-być-tylko-cnotami
Mogą Być Cytaty: Nienawiść i zemsta nie mogą być rodzicielkami miłości. -Mieczysław Jastrun


nienawiść-i-zemsta-nie-mogą-być-rodzicielkami-miłoś
Mogą Być Cytaty: Nieśmier­telne na świecie mogą być je­dynie wiara i marzenia. -św. Tomasz z Akwinu


nieśmier­telne-na świecie-mogą-być-­dynie-wiara-i marzenia
Mogą Być Cytaty: Słowa mogą być niebez­pie­czniej­sze od miecza. -Margit Sandemo


słowa-mogą-być-niebez­pie­czniej­sze-od miecza
Mogą Być Cytaty: Są urzecze­nia tak potężne, że mogą być tyl­ko cnotami. -Charles Baudelaire


są urzecze­nia-tak-potężne-że mogą-być-tyl­ko-cnotami
Mogą Być Cytaty: Od krzyża, cięższe mogą być je­dynie skrzydła do, nie nasze­go nieba... -Seneka 18


od krzyża-ęższe-mogą-być-­dynie-skrzydła-do-nie nasze­go-nieba
Mogą Być Cytaty: Wiesz, że książki mogą być jak ban­daż lub gips?  -Janusz Leon Wiśniewski


wiesz-że książki-mogą-być-jak ban­daż-lub-gips 
Mogą Być Cytaty: Tylko głupcy mogą szczęśliwi - czyż nie warto być głupcem? -Anonim


tylko-głupcy-mogą-szczęśliwi-czyż-nie-warto-być-głupcem
Mogą Być Cytaty: Wynalazki są rzeczą przypadku i nie mogą być podciągnięte pod żadne prawo. -John Stuart Mill


wynalazki-są-rzeczą-przypadku-i-nie-mogą-być-podciągnięte-pod-żadne-prawo