Mogę Przyczy­nić Cytaty

Mogę Przyczy­nić Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Mogę Przyczy­nić Cytaty: Chy­ba mogę tak bar­dzo wszys­tko, że w re­zul­ta­cie nie mogę nic. -Piotr Czerwiński


chy­ba-mogę-tak-bar­dzo-wszys­tko-że w re­zul­­cie-nie mogę-nic
Mogę Przyczy­nić Cytaty:


Mogę Przyczy­nić Cytaty: W życiu nic nie dzieje się bez przyczy­ny, nicze­go nie wol­no żałować... brnę do przo­du, sta­ram się. -kitsh


w życiu-nic-nie dzieje ę-bez-przyczy­ny-nicze­go-nie wol­no-żałować-brnę do przo­-sta­ram-ę
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn   -szpiek


Mogę Przyczy­nić Cytaty: ...dziś nie mogę już uczy­nić nic więc przynoszę Ci wiersze... tych kil­ka kryształków dob­rych słów składam na grób i dziękuję Ci z całego ser­ca za to, kim jestem... Mamie  -Seneka 18


Mogę Przyczy­nić Cytaty: Czy­ny są dob­re, jeśli przyczy­niają się do szczęścia, złe, jeśli przyczy­niają się do cze­goś prze­ciw­ne­go. Przez szczęście ro­zumie się przy­jem­ność i brak cier­pienia, przez nie­szczęście - cier­pienie i brak przyjemności. -John Stuart Mill


Mogę Przyczy­nić Cytaty:


nie-mogę-nikogo-nauczyć-czegokolwiek-mogę-jedynie-sprowokować-do-myślenia
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Nie mogę porównywać się z Szekspirem. Ale mogę napisać własną książkę. -Raleigh Walter


nie-mogę-porównywać-ę-z-szekspirem-ale-mogę-napisać-własną-książkę
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Nie mogę pić, pa­lić ale wciąż umiem i mogę się bawić!  -szajbuss


nie-mogę-pić-pa­lić-ale-wciąż-umiem-i mogę ę-bawić 
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. -Klapka Jerome Jerome


nic-nie-wzbudza-we-mnie-takiego-podziwu-jak-praca-ludzka-mogę-ę-jej-przyglądać-godzinami
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. -Klapka Jerome Jerome


nic-nie-wzbudza-we-mnie-takiego-podziwu-jak-praca-ludzka-mogę-ę-jej-przyglądać-godzinami
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Duszące uczucie Gdy nie mogę powiedzieć Cześć kochanie Tesknilam Pragnę Cie I muszę udawać Ze to wszystko To nic  -Mrs.imagiation


duszą-uczucie-gdy-nie mogę-powiedzieć-cześć-kochanie-tesknilam-pragnę-cie-i-muszę-udawać-ze-to wszystko-to-nic 
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Mogę udo­wod­nić, że zdol­ny jes­tem w tej chwi­li bez mrug­nięcia przyjąć pięćdziesiąt ty­sięcy dolarów. -Salvador Dalí


mogę-udo­wod­ć-że zdol­ny-jes­tem-w tej chwi­li-bez-mrug­ęcia-przyjąć-pięćdziesiąt-ty­ęcy-dolarów
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Bo­gac­two przyczy­nia wielu przyjaciół. -Salomon


bo­gac­two-przyczy­nia-wielu-przyjaciół
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Jak mogę być szczęśli­wa kochając, sko­ro to miłość czy­ni mnie słabą? Kiedy mogę wyg­rać, jeśli uczu­cia to przegrana?  -respirer


jak-mogę-być-szczęśli­wa-kochając-sko­ro-to miłość-czy­-mnie-słabą-kiedy-mogę-wyg­rać-śli-uczu­cia-to przegrana 
Mogę Przyczy­nić Cytaty: Naj­częstsza przyczy­na dep­resji? Dru­gi człowiek. -Laurix


naj­częstsza-przyczy­na-dep­resji-dru­gi-człowiek
Mogę Przyczy­nić Cytaty: