Moim Posiadaniem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Moim Posiadaniem Cytaty: Nie to co mam, ale to co tworzę, jest moim posiadaniem. -Thomas Carlyle
nie-to-co-mam-ale-to-co-tworzę-jest-moim-posiadaniem
Moim Posiadaniem Cytaty: Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem. -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer
Moim Posiadaniem Cytaty: Życie poświęcone wielkiej miłości właściwie nie ma nic wspólnego z posiadaniem i pragnieniem posiadania, które należą raczej do dziedziny takich pojęć, jak oszczędność, przywłaszczanie i chciwość. -Robert Musil
Moim Posiadaniem Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk
on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Moim Posiadaniem Cytaty: Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś.. -malinowakawa
byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś
Moim Posiadaniem Cytaty: Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. -zamala
Moim Posiadaniem Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało
Moim Posiadaniem Cytaty: od zaw­sze kochałam za­kochałam się raz i już nie przestałam miłość jest moim silikonem wy­pełnia ubyt­ki w mo­jej głowie da­je mi siedem­naście gram ekscytacji ki­log­ram spokoju wy­mie­sza­nego z niemyśleniem i nie chwianie się życia pos­ta­wione­go na połowie paczki zapałek za­kocha­nie jest moim rusztowaniem jak to tak ro­zeb­rać się przed samą sobą wstydzę się żyć bez miłości  -Eshja
Moim Posiadaniem Cytaty: zasłuchałem się w twój oddech śpisz ja­kie to wspaniałe słyszę bi­cie two­jego serca równo od­mie­rza czas wypoczynku chciałbym cię obudzić lecz tak słod­ko wyglądasz że nie mogę te­go zburzyć posłuchaj jes­teś moim spełnieniem do­pełnieniem moich marzeń bu­forem ha­mującym emocje natchnieniem motywacją cza­sem nar­racją i zastanowieniem a cza­sem westchnieniem i zrozumieniem zaw­sze będziesz moim kluczem do uczuć gorącości na drodze do ra­ju bram *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Moim Posiadaniem Cytaty: Two­ja słabość moim zwycięstwem  -Intryga
two­ja-słabość-moim-zwycięstwem 
Moim Posiadaniem Cytaty: Mo­je myśli moim małym pamiętnikiem... -Andrea
mo­-myśli-moim-łym-pamiętnikiem
Moim Posiadaniem Cytaty: Śmierć jest moim rzemiosłem. -Robert Merle
Śmierć-jest-moim-rzemiosłem
Moim Posiadaniem Cytaty: W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja. -Isabel Norton
w-moim-przyjacielu-odnajduję-moje-drugie-ja
Moim Posiadaniem Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona
i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
Moim Posiadaniem Cytaty: Mój umysł jest moim kościołem. -Thomas Paine
mój-umysł-jest moim-kościołem
Moim Posiadaniem Cytaty: ciało mo­je płonie.... gaśni­ca w moim
Moim Posiadaniem Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza
two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Moim Posiadaniem Cytaty: Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem. -Hordian
po­ągnęłaś-moim-umysłem-jak tępym-akordem
Moim Posiadaniem Cytaty: To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski
to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Moim Posiadaniem Cytaty: Ja­ki jest twój grzech ? Moim jes­teś Ty. -AnDree
ja­ki-jest twój-grzech-moim-jes­teś-ty
Moim Posiadaniem Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka
bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Moim Posiadaniem Cytaty: Dzięki To­bie słowo
dzięki-to­bie-słowo-my-znów-za­gośło-w moim-słowniku 
Moim Posiadaniem Cytaty: ...bo wte­dy w moim życiu nie było ludzi... samotnych. -opuszczona
bo-wte­dy-w moim-życiu-nie było-ludzi-samotnych
Moim Posiadaniem Cytaty: W moim og­rodzie marzeń na­wet słoneczni­ki zwie­szają głowy. -Kapitan
w moim-og­rodzie-marzeń-na­wet-słoneczni­ki-zwie­szają-głowy
Moim Posiadaniem Cytaty: nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia  -marchand de sommeil
nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia 
Moim Posiadaniem Cytaty: Już na­wet wódka nie sma­kuje mu w moim towarzystwie... -Majka_Majdan
już-na­wet-wódka-nie sma­kuje-mu w moim-towarzystwie
Moim Posiadaniem Cytaty: Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście. -sprawdzsam
jes­teś-moim-­kar­stwem-na wie­czne-szczęście
Moim Posiadaniem Cytaty: us­ta malujesz moim imieniem kochanie nic nie mów o nas  -Cykam
us­-malujesz-moim-imieniem-kochanie-nic-nie mów-o nas 
Moim Posiadaniem Cytaty: Opo­wieść o moim życiu zaczy­na się od two­jego imienia. -Silvidian
opo­wieść-o moim-życiu-zaczy­na ę-od two­jego-imienia
Moim Posiadaniem Cytaty: Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem. -Henry David Thoreau
moim-przyjacielem-jest-ten-kto-lubi-mnie-za-to-jaki-jestem
Moim Posiadaniem Cytaty: Na­wet gdy­bym zapomniała Zaw­sze będziesz w moim sercu. -AnDree
na­wet-gdy­bym-zapomniała-zaw­sze-będziesz-w moim-sercu
Moim Posiadaniem Cytaty: Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata. -Wolfgang Amadeusz Mozart
smak-śmier­-jest na moim-języ­ku-czuję coś-nie z te­go-świata
Moim Posiadaniem Cytaty: ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem
naj­więcej pla­giatów-zaczy­na ę-od słów-moim-zdaniem
Moim Posiadaniem Cytaty: Dziura w moim ser­cu ma twój kształt i nikt in­ny do niej nie pasuje. -Jeanette Winterson
dziura-w moim-ser­cu- twój-kształt-i nikt-in­ny-do niej-nie pasuje
Moim Posiadaniem Cytaty: Życie codzien­nie spływa ze mnie jak łza na moim policzku.. -AnDree
Życie-codzien­nie-spływa-ze mnie-jak łza-na moim-policzku