Moim Posiadaniem Cytaty

Moim Posiadaniem Cytaty: To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski


to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Moim Posiadaniem Cytaty: Ja­ki jest twój grzech ? Moim jes­teś Ty. -AnDree


ja­ki-jest twój-grzech-moim-jes­teś-ty
Moim Posiadaniem Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Moim Posiadaniem Cytaty: Dzięki To­bie słowo


dzięki-to­bie-słowo-my-znów-za­gośło-w moim-słowniku 
Moim Posiadaniem Cytaty: ...bo wte­dy w moim życiu nie było ludzi... samotnych. -opuszczona


bo-wte­dy-w moim-życiu-nie było-ludzi-samotnych
Moim Posiadaniem Cytaty: W moim og­rodzie marzeń na­wet słoneczni­ki zwie­szają głowy. -Kapitan


w moim-og­rodzie-marzeń-na­wet-słoneczni­ki-zwie­szają-głowy
Moim Posiadaniem Cytaty: nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia  -marchand de sommeil


nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia 
Moim Posiadaniem Cytaty: Już na­wet wódka nie sma­kuje mu w moim towarzystwie... -Majka_Majdan


już-na­wet-wódka-nie sma­kuje-mu w moim-towarzystwie
Moim Posiadaniem Cytaty: Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście. -sprawdzsam


jes­teś-moim-­kar­stwem-na wie­czne-szczęście
Moim Posiadaniem Cytaty: us­ta malujesz moim imieniem kochanie nic nie mów o nas  -Cykam


us­-malujesz-moim-imieniem-kochanie-nic-nie mów-o nas 
Moim Posiadaniem Cytaty: Opo­wieść o moim życiu zaczy­na się od two­jego imienia. -Silvidian


opo­wieść-o moim-życiu-zaczy­na ę-od two­jego-imienia
Moim Posiadaniem Cytaty: Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem. -Henry David Thoreau


moim-przyjacielem-jest-ten-kto-lubi-mnie-za-to-jaki-jestem
Moim Posiadaniem Cytaty: Na­wet gdy­bym zapomniała Zaw­sze będziesz w moim sercu. -AnDree


na­wet-gdy­bym-zapomniała-zaw­sze-będziesz-w moim-sercu
Moim Posiadaniem Cytaty: Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata. -Wolfgang Amadeusz Mozart


smak-śmier­-jest na moim-języ­ku-czuję coś-nie z te­go-świata
Moim Posiadaniem Cytaty: ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem


naj­więcej pla­giatów-zaczy­na ę-od słów-moim-zdaniem
Moim Posiadaniem Cytaty: Dziura w moim ser­cu ma twój kształt i nikt in­ny do niej nie pasuje. -Jeanette Winterson


dziura-w moim-ser­cu- twój-kształt-i nikt-in­ny-do niej-nie pasuje
Moim Posiadaniem Cytaty: Życie codzien­nie spływa ze mnie jak łza na moim policzku.. -AnDree


Życie-codzien­nie-spływa-ze mnie-jak łza-na moim-policzku
Moim Posiadaniem Cytaty: Ze wszys­tkich twoich kłam­stw


ze wszys­tkich-twoich-kłam­stw-kocham-cię- było-moim-ulubionym