Moja Cytaty

Moja Cytaty: Two­je oczy są moją poezją , zaś twe ciało moją nocną książką przygód. -Jaye


two­-oczy-są moją-poezją-zaś-twe-ciało-moją-nocną-książką-przygód
Moja Cytaty: Moją siłą ciążenia jest moja miłość. -Augustyn Św


moją-łą-ążenia-jest-moja-miłość
Moja Cytaty: Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega. -Friedrich Nietzsche


zrobiłem-to-powiada-moja-pamięć-nie-mogłem-zrobić-tego-powiada-moja-duma-i-jest-nieubłagana-w-końcu-pamięć-ulega
Moja Cytaty: Nie na próżno to niejeden mąż mówi:


nie-na-próżno-to-niejeden-mąż-mówi-moja-droga-moja-najdroższa-żono-bo-niejeden-zapewne-opłacić-ę-jej-nie-może
Moja Cytaty: `Pragnę abyś był moją od­skocznią od codzien­ności, le­kiem na całe zło por­tem w którym ukoję zszar­ga­ne nerwy, moją osłoną przed wszys­tkim co złe, po pros­tu żebyś zaw­sze był przy mnie. -bluecaffe


Moja Cytaty: Kłopoty to moja specjalność. -Raymond Chandler


Moja Cytaty: Bądź moją de­finicją szczęścia. -AnDree


bądź-moją-de­finicją-szczęścia
Moja Cytaty: Mój dom jest moją twierdzą. -Edward Cok


mój-dom-jest moją-twierdzą
Moja Cytaty: Mój dom jest moją karmą. -Lucyna Winnicka


Moja Cytaty: Poez­ja skrad­nie mi moją śmierć. -René Char


poez­ja-skrad­nie-mi moją-śmierć
Moja Cytaty: Biorę moją własność, gdziekolwiek ją znajduję. -Molier


biorę-moją-własność-gdziekolwiek-ją-znajduję
Moja Cytaty: Moją oj­czyzną jest cały świat. -Alighieri Dante


moją-oj­czyzną-jest cały-świat
Moja Cytaty: Moją ojczyzną jest cały świat. -Alighieri Dante


Moja Cytaty: Jes­teś moją pa­letą barw  -AnDree


jes­teś-moją-pa­letą-barw 
Moja Cytaty: Każda praw­da ma dwie stro­ny: moją i twoją. -Jason Evangelu


każda-praw­da- dwie-stro­ny-moją-i twoją
Moja Cytaty: Już wte­dy wie­działem, że będziesz moja  -książkoholiczka


już-wte­dy-wie­działem-że-będziesz-moja 
Moja Cytaty: Niech skórę łoją, byle nie moją. -Jan Sztaudynger


Moja Cytaty: Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. -Iason Evangelu