Moje Oczy Cytaty

Moje Oczy Cytaty: I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ... -Marza1


Moje Oczy Cytaty: To nieważne, czyje co je, to je ważne, co je moje. -Kazimierz Grześkowiak


Moje Oczy Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czy­ny moje!  -Zygmunt Krasiński


Moje Oczy Cytaty: W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja. -Isabel Norton


w-moim-przyjacielu-odnajduję-moje-drugie-ja
Moje Oczy Cytaty: Najlepszy przyjaciel - moje źródło na pustyni. -George Eliot


najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Moje Oczy Cytaty: O, życie moje! Bądź mi święte i olbrzymie! -Leopold Staff


o-życie-moje-bądź-mi-święte-i-olbrzymie
Moje Oczy Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czyny moje! -Zygmunt Krasiński


Moje Oczy Cytaty: Oto są fyrfle Umiłowa­ne moje Je­go czytajcie  -fyrfle


oto-są fyrfle-umiłowa­ne-moje-je­go-czytajcie 
Moje Oczy Cytaty: Najlepszy przyjaciel – moje źródło na pustyni. -George Eliot


najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Moje Oczy Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Moje Oczy Cytaty: Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte. -RedRose


za­kocha­ny-mężczyz­na-wpat­rzo­ny-jest w oczy-swo­jej-ko­biety-ale-tyl­ko-dla­tego-żeby-jej-oczy-były-nim-zajęte
Moje Oczy Cytaty: Biorę moje dobro tam, gdzie je znajduję. -Savinien Cyrano De Bergerac


Moje Oczy Cytaty: Moje życie. Kotlet z białka i kosmicznego pyłu. -Tadeusz Konwicki


moje-życie-kotlet-z-białka-i-kosmicznego-pyłu
Moje Oczy Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Moje Oczy Cytaty: Biega, krzyczy pan Hilary: -


biega-krzyczy-pan-hilary-gdzie-są-moje-okulary
Moje Oczy Cytaty: Gdzie to, co serce miłuje, tam ciągną moje nogi. -Talmud


gdzie-to-co-serce-miłuje-tam-ągną-moje-nogi
Moje Oczy Cytaty: Jestem bardzo cierpliwa, pod warunkiem, że wyjdzie na moje. -Margaret Thatcher


jestem-bardzo-cierpliwa-pod-warunkiem-że-wyjdzie-na-moje
Moje Oczy Cytaty: Moje pisma zrozumieją lepiej ci, co nadejdą po mojej śmierci. -Nostradamus


moje-pisma-zrozumieją-lepiej-co-nadejdą-po-mojej-śmierci