Mosty Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mosty Cytaty: Ktoś, kto pali za sobą mosty, tworzy piękne widowisko. -Dylan Thomas
ktoś-kto-pali-za-sobą-mosty-tworzy-piękne-widowisko
Mosty Cytaty: Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie mosty. -John Newton
ludzie-pozostają-samotni-ponieważ-budują-raczej-ściany-a-nie-mosty
Mosty Cytaty: `Spa­lone kwiaty, wspom­nienia i mam nadzieję wszys­tkie mosty. -bluecaffe
`spa­lone-kwiaty-wspom­nienia-i mam-nadzieję-wszys­tkie-mosty
Mosty Cytaty: Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, nad przepaściami przerzuca mosty. -Bolesław Prus
praca-rozumna-i-wytrwała-która-nie-myśli-o-zbieraniu-owoców-w-tydzień-po-posiewie-nad-przepaściami-przerzuca-mosty
Mosty Cytaty: Najtrudniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić -David Russell
najtrudniejsza-rzecz-w-życiu-to-nauczyć-ę-które-mosty-przekraczać-a-które-palić
Mosty Cytaty: Budujcie mosty od człowieka do człowieka, oczywiście zwodzone. -Stanisław Jerzy Lec
budujcie-mosty-od-człowieka-do-człowieka-oczywiście-zwodzone
Mosty Cytaty: Żeby miłość z radością mogła przerzucić mosty przez przeciwieństwa, nie powinna ani ich znosić, ani zaprzeczać. -Friedrich Nietzsche
Żeby-miłość-z-radośą-mogła-przerzucić-mosty-przez-przeciwieństwa-nie-powinna-ani-ich-znosić-ani-zaprzeczać
Mosty Cytaty: Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty. -Terry Pratchett
Mosty Cytaty: poz­naję Cię w szpitalach i kłócę się z Tobą na cmentarzach niena­widzę w biegu wy­baczam Ci w konfesjonałach kocham w metrze umieram w całości szu­kam Cię w za­mian za to że usil­nie próbu­jesz się ukryć roz­ma­wiam bez przerwy piszę seriami nieus­tannie próbuję ga­sić te mosty które za mną spalasz  -MyArczi