Mu Stać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mu Stać Cytaty: Gdy nie stać nas na miłość, stać nas zawsze na zazdrość. -Maria Dąbrowska
gdy-nie-stać-nas-na-miłość-stać-nas-zawsze-na-zazdrość
Mu Stać Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński
wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Mu Stać Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński
Mu Stać Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański
Mu Stać Cytaty: Pod wpływem do­tyku palców znikam by stać się tyl­ko Czuciem... Gdy słyszę głos w rozkoszy za­mieram by stać się Ciszą, która go odbije... I masz mnie choć wca­le mnie przy To­bie nie ma... w nieby­cie objęć twych ramion umieram... by przez tę chwilę być wszys­tkim dla Ciebie będąc niczym... w świecie czwo­rokątnym łoża opo­wiadam miękkiej pościeli o miłości po­między dziś, a jutro, gdy odej­dziesz i blis­kość się skończy  -Uśmiechnięta Anielica
Mu Stać Cytaty: Stać się człowiekiem to sztuka. -Novalis
stać ę-człowiekiem-to sztuka
Mu Stać Cytaty: Po co gnać sko­ro można stać?  -Zielona15
po co gnać-sko­ro-można-stać 
Mu Stać Cytaty: Szczęściem może stać się ... cierpliwość. -Lucyna Winnicka
Mu Stać Cytaty: Ko­go stać na miotłę, ten mu­si ku­pić i trzonek. -Pietro Aretino
ko­go-stać-na miotłę-ten-mu­-ku­pić-i trzonek
Mu Stać Cytaty: Nie stać go było na pi­wo, to so­bie nawarzył. -Meron
nie-stać-go było-na pi­wo-to so­bie-nawarzył
Mu Stać Cytaty: Po­lemi­ka z idiotą,to ce­na na którą stać tyl­ko głupca. -Dr Tawian Stambuła
po­lemi­ka-z idiotąto-­na-na którą-stać-tyl­ko-głupca
Mu Stać Cytaty: Cóż z te­go, że dob­ro wyg­ry­wa, sko­ro zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski
cóż-z te­go-że dob­ro-wyg­ry­wa-sko­ro-zło-stać-na przegraną
Mu Stać Cytaty: Nie stać nas na­wet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Rene de Chateaubriand
Mu Stać Cytaty: Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino
kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Mu Stać Cytaty: Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino
kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Mu Stać Cytaty: Nie stać nas nawet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Chateaubriand
nie-stać-nas-nawet-by-długo-być-nieszczęśliwymi
Mu Stać Cytaty: Gdzie było id, tam powinno stać się ego. -Zygmunt Freud
gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego
Mu Stać Cytaty: Za dużo myśląc możesz stać się głup­szy . -Ma ły
za żo-myśląc-możesz-stać ę-głup­szy
Mu Stać Cytaty: Nie łykaj trucizny tylko dlatego, że stać cię na odtrutkę. -Anonim
nie-łykaj-trucizny-tylko-dlatego-że-stać-ę-na-odtrutkę
Mu Stać Cytaty: Trzeba bardzo dużo czasu aby stać się młodym. -Pablo Picasso
trzeba-bardzo-żo-czasu-aby-stać-ę-młodym
Mu Stać Cytaty: Najwyższa nagroda pracy - to, czym pozwala nam się stać. -John Ruskin
najwyższa-nagroda-pracy-to-czym-pozwala-nam-ę-stać
Mu Stać Cytaty:
powiedz-komuś-że-jest-odważny-a-pomożesz-mu-stać-ę-takim
Mu Stać Cytaty: Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski
cóż-z-tego-że-dobro-zwycięża-śli-zło-stać-na-przegraną
Mu Stać Cytaty: Jeżeli chcesz narysować ptaka, musisz stać się ptakiem. -Hokusai
jeżeli-chcesz-narysować-ptaka-musisz-stać-ę-ptakiem
Mu Stać Cytaty: Stoi na stac­ji Pendolino Miało być szybsze A się spóźniło   -M44G
stoi-na stac­ji-pendolino-miało-być-szybsze-a ę-spóźło- 
Mu Stać Cytaty: Choć tyl­ko raz, na chwilę stać się inną osobą.. -AnDree
choć-tyl­ko-raz-na chwilę-stać ę-inną-osobą
Mu Stać Cytaty: Trze­ba skoczyć w prze­paść, by stać się mostem. in­sp. giulietka  -Papillondenuit
trze­ba-skoczyć-w prze­paść-by stać ę-mostem-in­sp-giulietka 
Mu Stać Cytaty: Nie bądź marionetką jeśli cię stać na pociąganie sznurkami. -Antoni Regulski
nie-bądź-marionetką-śli-ę-stać-na-pociąganie-sznurkami
Mu Stać Cytaty: Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś. -Friedrich Nietzsche
Mu Stać Cytaty: Każda sztu­ka zaw­sze dąży do te­go, by stać się muzyką. -Walter Pater
każda-sztu­ka-zaw­sze-dąży-do te­go-by stać ę-muzyką
Mu Stać Cytaty: i nikt z nas nie wie co się jut­ro może stać  -samothnick
i nikt-z nas-nie wie-co ę-jut­ro-może-stać 
Mu Stać Cytaty: Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć. -Augustyn Św
sprawiedliwoś-musi-ę-stać-zadość-choćby-świat-miał-zginąć
Mu Stać Cytaty: Na­dużywa­nie siły - pros­ta dro­ga do końco­wej stac­ji bezsilność. -Grafit
na­żywa­nie-ły- pros­-dro­ga-do końco­wej-stac­ji-bezsilność
Mu Stać Cytaty: Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać. -Władysław Grzeszczyk
nadzieja-po­maga-iść-nap­rzód-wyt­rwałość- stać-a od­wa­ga- wracać
Mu Stać Cytaty: Naj­wyższa nag­ro­da pra­cy - to, czym poz­wa­la nam się stać. -John Ruskin
naj­wyższa-nag­ro­da-pra­cy- to-czym-poz­wa­-nam ę-stać