Mu­si Wyjść Cytaty

Mu­si Wyjść Cytaty: Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze. -Philip Pullman


Mu­si Wyjść Cytaty: I z wielkiego problemu można wyjść bezproblemowo. -Natalia Glensk - Gutweter


Mu­si Wyjść Cytaty: Sezamie otwórz się - ja chcę wyjść! -Stanisław Jerzy Lec


Mu­si Wyjść Cytaty: Zuchwalstwo popłaca. Z mydlenia oczu może wyjść rzeczywistość. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Mu­si Wyjść Cytaty: Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw. -Arystoteles Onassis


pieniądza-nie-należy-gonić-trzeba-wyjść-mu-naprzeciw
Mu­si Wyjść Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Mu­si Wyjść Cytaty: Miłość znaczy: wyjść poza siebie i pofrunąć do innych. -Michel Quoist


miłość-znaczy-wyjść-poza-siebie-i-pofrunąć-do-innych
Mu­si Wyjść Cytaty: Z każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść - każde na in­nym poziomie. -Wiesław Brudziński


z każdej-sy­tuac­ji-jest kil­ka-wyjść- każde-na in­nym-poziomie
Mu­si Wyjść Cytaty: Aby wyjść z włas­ne­go cienia Prędko duszę zrzuć z ramienia. -Kojak


aby-wyjść-z włas­ne­go-cienia-prędko-duszę-zrzuć-z ramienia
Mu­si Wyjść Cytaty: Ro­biąc z siebie bo­hate­ra trze­ba uważać by nie wyjść na frajera. -Ryder


ro­biąc-z siebie-bo­hate­ra-trze­ba-uważać-by nie wyjść-na frajera
Mu­si Wyjść Cytaty: Aby mężczyznę doprowadzić do zdrady, wystarczy po prostu wyjść za niego za mąż. -Józef Wittlin


aby-mężczyznę-doprowadzić-do-zdrady-wystarczy-po-prostu-wyjść-za-niego-za-mąż
Mu­si Wyjść Cytaty: Głupstwa przede wszystkim robi się z lęku, by nie wyjść na głupca. -Krecia Pataczkówna


głupstwa-przede-wszystkim-robi-ę-z-lęku-by-nie-wyjść-na-głupca
Mu­si Wyjść Cytaty: Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. -John Locke


Żadna-wiedza-człowieka-nie-może-wyjść-poza-jego-doświadczenie
Mu­si Wyjść Cytaty: Nie można wyjść z kłopotów poprzez wydawanie więcej niż się zarabia. -WilliamJ.H. Boetcker


nie-można-wyjść-z-kłopotów-poprzez-wydawanie-więcej-ż-ę-zarabia
Mu­si Wyjść Cytaty: Stłumiłam ra­dość w so­bie, poz­wa­lając smut­ko­wi wyjść na przeciw... Tak jest lepiej. -opuszczona


stłumiłam-ra­dość-w so­bie-poz­wa­lając-smut­ko­wi-wyjść-na przeciw-tak-jest lepiej
Mu­si Wyjść Cytaty: Wszys­tko mu­simy na­zywać, definiować. Tak bar­dzo boimy się wyjść po­za schemat... -Andrea


wszys­tko-mu­simy-na­zywać-definiować-tak-bar­dzo-boimy ę-wyjść-po­za-schemat
Mu­si Wyjść Cytaty: Jeśli kobieta pragnie wyjść za mąż, to przede wszystkim dlatego, by miała komu urządzać sceny. -Oscar Wilde


jeśli-kobieta-pragnie-wyjść-za-mąż-to-przede-wszystkim-dlatego-by-miała-komu-urządzać-sceny
Mu­si Wyjść Cytaty: Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć. -Devin


wyjść-z cienia-to nie od ra­zu-znaczy-stać ę-gwiazdą-dla niektórych-po pros­-zacząć-istnieć