Mu­sisz Cytaty

Mu­sisz Cytaty: Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Mu­sisz Cytaty:


Mu­sisz Cytaty: Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem. -Christopher Moore


bóg-jest skłon­ny-wy­baczyć- grzech-który-no­sisz-będąc-dziec­kiem-człowie­czym-ale mu­sisz-sam-so­bie-wy­baczyć-to-że kiedyś
Mu­sisz Cytaty: ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło. -cala_ja


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
Mu­sisz Cytaty: Rób to co mu­sisz, to co chcesz sa­mo cię zmusi. -Cytrusowa


rób-to co mu­sisz-to co chcesz-­mo-ę-zmusi
Mu­sisz Cytaty: Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy . -kejtow


Mu­sisz Cytaty: Mu­sisz być inną, choć będziesz tą samą. -Adam Asnyk


mu­sisz-być-inną-choć-będziesz-tą samą
Mu­sisz Cytaty: Nie zaw­sze w życiu mu­sisz być pierwszy  -Intryga


nie-zaw­sze-w życiu-mu­sisz-być-pierwszy 
Mu­sisz Cytaty: Żeby być do­cenionym mu­sisz do­cenić sa­mego siebie. -Chemicals


Żeby-być-do­cenionym-mu­sisz-do­cenić-­mego-siebie
Mu­sisz Cytaty: Miłość znaczy, że nig­dy nie mu­sisz mówić, że żałujesz. -PoznajPrawdę


miłość-znaczy-że nig­dy-nie mu­sisz-mówić-że żałujesz
Mu­sisz Cytaty: Jeśli mówisz prawdę, nie mu­sisz nicze­go pamiętać. -Mark Twain


jeśli-mówisz-prawdę-nie mu­sisz-nicze­go-pamięć
Mu­sisz Cytaty: Cze­gokol­wiek chcesz do­konać, mu­sisz mieć wzorzec. -Mo Ti


cze­gokol­wiek-chcesz-do­konać-mu­sisz-mieć-wzorzec
Mu­sisz Cytaty: Miłość sieją rodzi­ce. Ty mu­sisz tyl­ko ten kwiat pielęgnować... -Xmen


miłość-sieją-rodzi­-ty mu­sisz-tyl­ko-ten-kwiat-pielęgnować
Mu­sisz Cytaty: Mu­sisz po­pełnić zło, aby umieć czy­nić dobro. -Mikołaj Gogol


mu­sisz-po­pełć-zło-aby umieć-czy­ć-dobro
Mu­sisz Cytaty: Żądasz mądrej od­po­wie­dzi, mu­sisz również mądrze pytać. -Johann Wolfgang Goethe


Żądasz-mądrej-od­po­wie­dzi-mu­sisz-również-mądrze-pytać
Mu­sisz Cytaty: Aby umieć czy­nić dob­ro, mu­sisz po­pełnić zło. -Mikołaj Gogol


aby-umieć-czy­ć-dob­ro-mu­sisz-po­pełć-zło
Mu­sisz Cytaty: Bo gdy Ci źle mu­sisz wie­rzyć, że jut­ro będzie lepiej. -AnDree


bo gdy-ci ź-mu­sisz-wie­rzyć-że jut­ro-będzie-lepiej
Mu­sisz Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo-