Mu­zyka Budzi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras
mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Mu­zyka Budzi Cytaty:
ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Mu­zyka Budzi Cytaty: Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia. -Jan Czarny
nie-korzys­-z budzi­ka-budzi go głos-sumienia
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego. -Claude Debussy
mu­zyka-zaczy­na ę-tam-gdzie-słowo-jest bez­silne- nie pot­ra­fi-od­dać-wy­razu-mu­zyka-jest tworzo­na-dla-niewyrażalnego
Mu­zyka Budzi Cytaty: Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić. -Antoni Słonimski
Mu­zyka Budzi Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka dziura­wi niebo. -Charles Baudelaire
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka wpływa na intelekt. -Piotr Szreniawski
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka za­pisem te­go, co kto ma w głowie. -szajbuss
mu­zyka-za­pisem-te­go-co kto- w głowie
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka pot­rzebą narodów. -Ludwig van Beethoven
Mu­zyka Budzi Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria
Mu­zyka Budzi Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna
dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów. -Arystoteles
mu­zyka-wpływa-na uszlachet­nienie-obyczajów
Mu­zyka Budzi Cytaty: Nie każda mu­zyka ser­ca dotyka. -Bujak Bogusław
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka jest na­miętnością, miłością i tęsknotą. -Richard Wagner
mu­zyka-jest na­miętnośą-miłośą-i tęsknotą
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka to dźwięki życia, które przys­wa­ja dusza. {3.09.2015}  -watchingmefall
mu­zyka-to dźwięki-życia-które-przys­wa­ja-dusza-3092015 
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Mu­zyka Budzi Cytaty: Ob­fi­tość budzi przesyt. -Tytus Liwiusz
Mu­zyka Budzi Cytaty: Obfitość budzi przesyt. -Tytus Liwiusz
Mu­zyka Budzi Cytaty: sen budzi samotność. -thrillofit
Mu­zyka Budzi Cytaty: Ręka budzi rękę. -Anonim
ręka-budzi-rękę
Mu­zyka Budzi Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja
czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Mu­zyka Budzi Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS
miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
Mu­zyka Budzi Cytaty: niez­ro­zumienie budzi nieufność  -wenaa01
niez­ro­zumienie-budzi-nieufność 
Mu­zyka Budzi Cytaty: Człowiek pyszny budzi niesmak. -Stanisław Fornal
Mu­zyka Budzi Cytaty: Ten uśmiech budzi łzy... -Cykam
ten-uśmiech-budzi-łzy
Mu­zyka Budzi Cytaty: Wymuszanie miłości budzi nienawiść. -Artur Schopenhauer
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka po­maga leczyć duszę, lecz to od nas za­leży czy wyzdrowiejemy. -catpaki
mu­zyka-po­maga-leczyć-duszę-lecz-to od nas-za­ży-czy-wyzdrowiejemy
Mu­zyka Budzi Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle
szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
Mu­zyka Budzi Cytaty: wyr­wa­ny ze snów piani­no przes­tało grać lecz mu­zyka trwa  -marchand de sommeil
wyr­wa­ny-ze snów-piani­no-przes­ło-grać-lecz-mu­zyka-trwa 
Mu­zyka Budzi Cytaty: Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka
miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Mu­zyka Budzi Cytaty: Rzekła ku­ra do budzi­ka : - Nie zastąpisz kogucika. -Jan Czarny
rzekła-ku­ra-do budzi­ka-nie-zastąpisz-kogucika
Mu­zyka Budzi Cytaty: Wy­musza­nie miłości budzi nienawiść. -Arthur Schopenhauer
Mu­zyka Budzi Cytaty: Sen na ja­wie budzi te­raźniej­szość ... -Cykam
sen-na ja­wie-budzi-te­raźniej­szość
Mu­zyka Budzi Cytaty: Mu­zyka to sztu­ka cie­sze­nia się i smu­cenia bez powodu. -Tadeusz Kotarbiński
mu­zyka-to sztu­ka-cie­sze­nia ę-i smu­cenia-bez-powodu