Muszą Byc Przemyślane Cytaty

Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026


Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności. -Muhammad Ali


Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera. -Harold Green


osoby-na-kierowniczych-stanowiskach-muszą-mieć-przed-sobą-jakiś-cel-muszą-być-zaangażowane-uczuciowo-to-zaangażowanie-musi-być-częśą
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang


jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Żyjemy w okresie przejściowym z gadulstwa nieprzemyślanego w gadulstwo przemyślane. -Elżbieta Grabosz


Żyjemy-w-okresie-przejściowym-z-gadulstwa-nieprzemyślanego-w-gadulstwo-przemyślane
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Racje niekoniecznie muszą być po lewej stronie. -Anonim


racje-niekoniecznie-muszą-być-po-lewej-stronie
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Z księgi przeznaczenia:


z-księgi-przeznaczenia-a-jedni-muszą-być-czopkami
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Na­wet złe uczyn­ki muszą być spontaniczne. -Sybille Bedford


na­wet-złe-uczyn­ki-muszą-być-spontaniczne
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Nawet złe uczynki muszą być spontaniczne. -Sybille Bedford


nawet-złe-uczynki-muszą-być-spontaniczne
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Straszliwe klęski muszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami. -Anna Kowalska


straszliwe-klęski-muszą-być-poprzedzone-wielkimi-zwycięstwami
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami. -Andre Maurois


pre­tek­sty-nie muszą-być-praw­do­podob­ne-gdyż-przes­łyby-być-pre­tek­sta­mi-a stałyby ę-przyczynami
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Muszą być ludzie, którzy mają od­wagę mówić swobodnie. -Giordano Bruno


muszą-być-ludzie-którzy-mają-od­wagę-mówić-swobodnie
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Książki muszą być ciężkie, bo w nich jest cały świat. -Cornelia Funke


książki-muszą-być-ężkie-bo w nich-jest cały-świat
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie. -Giordano Bruno


muszą-być-ludzie-którzy-mają-odwagę-mówić-swobodnie
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Ludzie nie lubią tych, którym muszą być wdzięcni za życia. -Anonim


ludzie-nie-lubią-tych-którym-muszą-być-wdzięcni-za-życia
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym. -Anonim


gdzieś-muszą-być-granice-czas-i-tak-każdemu-dłży-pamiętaj-o-tym
Muszą Byc Przemyślane Cytaty: Ludzie muszą się nauczyć odchodzić, tak jak przyszli, Być gotowym, to wszystko. -William Shakespeare


ludzie-muszą-ę-nauczyć-odchodzić-tak-jak-przyszli-być-gotowym-to-wszystko