Muszą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Muszą Cytaty: Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
Muszą Cytaty: Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności. -Muhammad Ali
Muszą Cytaty: Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera. -Harold Green
osoby-na-kierowniczych-stanowiskach-muszą-mieć-przed-sobą-jakiś-cel-muszą-być-zaangażowane-uczuciowo-to-zaangażowanie-musi-być-częśą
Muszą Cytaty: Muszą da­wać z siebie wszys­tko i grać dla klu­bu i dla mnie, ale nie muszą mnie kochać. (o zawodnikach)  -José Mourinho
muszą-da­wać-z siebie-wszys­tko-i grać-dla-klu­bu-i dla-mnie-ale-nie muszą-mnie-kochać-o-zawodnikach 
Muszą Cytaty: Bogaci i dobrze urodzeni państwo dźwigają zazwyczaj ciężki krzyż - jest to krzyż ich własnego próżniactwa. Porównajmy najcięższą pracę, jaką kiedykolwiek wykonywaliśmy z próżniactwem..., a będziemy wdzięczni gwiazdom za to, że nasze głowy muszą o czymś myśleć, a nasze ręce muszą coś robić. -William Wilkie Collins
Muszą Cytaty: Osoby na stanowiskach kierowniczych muszą wiedzieć, na ile dobre lub złe są warunki pracy ich podwładnych. Muszą jeść w ich stołówkach, by przekonać się, czy posiłki są dobrze przygotowywane, sprawdzać prysznice i toalety. Jeżeli warunki te nie odpowiadają kierownictwu, nie odpowiadają nikomu. -Lord Sieff
Muszą Cytaty: Słowa są naj­większym oszus­twem, na ja­kie fa­ceci nas na­bierają. Myślałaś, że poz­nałaś anioła, bo mówi do ciebie wszys­tkie te cho­ler­nie ważne słowa? Głupia. Anioły po pros­tu są, nie muszą nic mówić, nie udają, że cię znają. Nie muszą. Są, gdy ich pot­rze­bujesz. Anioły są tyl­ko dla ciebie. -Janusz Leon Wiśniewski
Muszą Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026
Muszą Cytaty: Analfabeci muszą dyktować. -Stanisław Jerzy Lec
Muszą Cytaty: Ludzie czasem muszą odpocząć od szczęścia. -Maria Kuncewicz
ludzie-czasem-muszą-odpocząć-od-szczęścia
Muszą Cytaty: Wy­musza­nie miłości budzi nienawiść. -Arthur Schopenhauer
Muszą Cytaty: Racje niekoniecznie muszą być po lewej stronie. -Anonim
racje-niekoniecznie-muszą-być-po-lewej-stronie
Muszą Cytaty: Nie wszyscy ateiści muszą iść do piekła. -Archibald Joseph Cronin
Muszą Cytaty: Nie wszys­cy ateiści muszą iść do piekła. -Archibald Joseph Cronin
Muszą Cytaty: Na­wet złe uczyn­ki muszą być spontaniczne. -Sybille Bedford
na­wet-złe-uczyn­ki-muszą-być-spontaniczne
Muszą Cytaty: Gdzie ciało ma leżeć, tam no­gi muszą zajść. -Samuel Adalberg
gdzie-ciało- żeć-tam-no­gi-muszą-zajść
Muszą Cytaty: Z księgi przeznaczenia:
z-księgi-przeznaczenia-a-jedni-muszą-być-czopkami
Muszą Cytaty: Niektórych przeszkód nie po­konasz. Muszą poumierać. -Tadeusz Szyfer
niektórych-przeszkód-nie po­konasz-muszą poumierać
Muszą Cytaty: Nawet złe uczynki muszą być spontaniczne. -Sybille Bedford
nawet-złe-uczynki-muszą-być-spontaniczne
Muszą Cytaty: Z chmur brzemiennych burzą, muszą się wyładować pioruny. -Fryderyk Engels
z-chmur-brzemiennych-burzą-muszą-ę-wyładować-pioruny
Muszą Cytaty: Miłość - gra we dwoje, w której oboje muszą wygrać. -Eva Gabor
miłość-gra-we-dwoje-w-której-oboje-muszą-wygrać
Muszą Cytaty: Straszliwe klęski muszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami. -Anna Kowalska
straszliwe-klęski-muszą-być-poprzedzone-wielkimi-zwycięstwami
Muszą Cytaty: Ser­ce nie od­poczy­wa, ale skrzydła muszą od­począć ... -Cykam
ser­-nie od­poczy­wa-ale-skrzydła-muszą-od­począć
Muszą Cytaty: Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie. -Giordano Bruno
muszą-być-ludzie-którzy-mają-odwagę-mówić-swobodnie
Muszą Cytaty: Muszą być ludzie, którzy mają od­wagę mówić swobodnie. -Giordano Bruno
muszą-być-ludzie-którzy-mają-od­wagę-mówić-swobodnie
Muszą Cytaty: Książki muszą być ciężkie, bo w nich jest cały świat. -Cornelia Funke
książki-muszą-być-ężkie-bo w nich-jest cały-świat
Muszą Cytaty: Bataliony słów też muszą sią formować w przyzwoitą tyralierą. -Zbigniew Waydyk
bataliony-słów-też-muszą-ą-formować-w-przyzwoitą-tyralierą
Muszą Cytaty: Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą. -Margaret Mitchell
małżeństwo-to-stan-który-kobiety-muszą-znosić-z-godnośą-i-łą
Muszą Cytaty: Ludzie nie lubią tych, którym muszą być wdzięcni za życia. -Anonim
ludzie-nie-lubią-tych-którym-muszą-być-wdzięcni-za-życia
Muszą Cytaty: Miłość - ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu muszą iść do łóżka. -Robert Lembke
miłość-ężka-choroba-ponieważ-obydwoje-od-razu-muszą-iść-do-łóżka
Muszą Cytaty: Rośli­ny są bar­dziej
rośli­ny-są bar­dziej-hu­mani­tar­ne-gdyż-by żyć-nie muszą-mordować
Muszą Cytaty: Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym. -Anonim
gdzieś-muszą-być-granice-czas-i-tak-każdemu-dłży-pamiętaj-o-tym
Muszą Cytaty: Ludzie muszą się nauczyć odchodzić, tak jak przyszli, Być gotowym, to wszystko. -William Shakespeare
ludzie-muszą-ę-nauczyć-odchodzić-tak-jak-przyszli-być-gotowym-to-wszystko
Muszą Cytaty: Dlaczego człowiek tak uparcie idzie ku zdarzeniom, które dają, muszą dać cierpienie? -Zofia Bystrzycka
dlaczego-człowiek-tak-uparcie-idzie-ku-zdarzeniom-które-dają-muszą-dać-cierpienie
Muszą Cytaty: W filmie sztuka i kasa muszą się zgadzać; jeśli konieczne są ustępstwa, to na rzecz kasy. -Lucchino Visconti
w-filmie-sztuka-i-kasa-muszą-ę-zgadzać-śli-konieczne-są-ustępstwa-to-na-rzecz-kasy