Muszę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Muszę Cytaty: bo jes­tem wol­na od te­go poczu­cia, że coś muszę zro­bić, bo nie muszę się bać, że coś zro­biłam źle, bo po pros­tu mogę być sobą. nie muszę się poświęcać i męczyć. zas­ta­nawiać się, co będzie jut­ro. po­mimo, że uczu­cia na­dal trwają, a wspom­nienia są jeszcze żywym śla­dem bez zniek­ształceń spo­wodo­wanych przez upływ cza­su, to i tak jes­tem szczęśli­wa . -Olusia1007
Muszę Cytaty: Cza­sem naj­dzie ta­ka chwila Muszę usiąść do paszkwila Muszę usiąść i zrymować Żeby kur­cze nie zwariować Cza­sy dzi­siaj ta­kie dziwne Życie stało się naiwne Muszę usiąść i zwrotkować Żeby kur­cze nie zwariować A gdy so­bie tak rymuję A gdy so­bie tak zwrotkuję To zaczy­nam tak główkować Może mądrzej jest zwariować  -erzet
Muszę Cytaty: - Wiesz spot­kałam dzi­siaj Boga. - I co Ci powiedział? - Po­wie­dział, że czas odejść, mój czas się skończył. Jed­nak sprze­ciwiłam mu się i po­wie­działam, że nie chcę, że muszę coś jeszcze tu zrobić. - Co takiego? - No jak to co. Muszę się jeszcze zakochać. -opuszczona
Muszę Cytaty: Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn   -szpiek
Muszę Cytaty: Chy­ba mo­je życie się obudziło. Chęć działania i siłę odnowiło. Od tak długiego cza­su na to czekałam. Wszel­kie uczu­cia z siebie wyssałam. Był ze mną tyl­ko gniew i smutek. Mogło to mieć zły końco­wy skutek. Ale żyję i jes­tem nap­rawdę szczęśliwa. Dla każde­go uśmie­chnięta i życzliwa. Cieszę się, że nie umarłam. Życia z siebie nie wydarłam. Muszę fun­kcjo­nować, muszę tu być. Bo prze­cież cza­sem.. war­to jest żyć. -I'm nothing
Muszę Cytaty: Muszę pracować, aby istnieć. -Zofia Kucówna
Muszę Cytaty: Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. -Jerzy Liebert
uczyniwszy-na-wieki-wybór-w-każdej-chwili-wybierać-muszę
Muszę Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że muszę żyć dalej. -MistrzyniPióra
naj­gor­sze-jest to-że muszę-żyć-dalej
Muszę Cytaty: Od kiedy się zmieniłeś nie muszę grać już w palanta. -Riot
od kiedy ę-zmieniłeś-nie muszę-grać-już-w palanta
Muszę Cytaty: Nie muszę być jajkiem na patelni, by móc opisać jajecznicę. -Gustaw Flaubert
nie-muszę-być-jajkiem-na-patelni-by-móc-opisać-jajecznicę
Muszę Cytaty: Nie muszę wszys­tkim pa­sować, by mieć, w co się ubrać. -LiaMort
nie-muszę-wszys­tkim-pa­sować-by mieć-w co ę-ubrać
Muszę Cytaty: na­ryso­wałam so­bie szczęście - te­raz muszę je tyl­ko pokolorować  -Darknes
na­ryso­wałam-so­bie-szczęście- te­raz-muszę- tyl­ko-pokolorować 
Muszę Cytaty: Tym wściekłość losów na siebie kruszę, że zawsze wolę to - co muszę. -Jan Sztaudynger
tym-wściekłość-losów-na-siebie-kruszę-że-zawsze-wolę-to-co-muszę
Muszę Cytaty: Potrzebowałem całego życia, by zrozumieć, że nie muszę wszystkiego rozumieć. -Rene Coty
potrzebowałem-całego-życia-by-zrozumieć-że-nie-muszę-wszystkiego-rozumieć
Muszę Cytaty: Powinnam. Muszę. Nie chcę. Przes­tać Cię kochać. -Nieistniejąca
powinnam-muszę-nie-chcę-przes­ć-cię-kochać
Muszę Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Muszę Cytaty: Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu. -fyrfle
kwitną-kasztany-muszę-przep­ro­ć-wiosnę-za-krzyk-wbrew-pięknu
Muszę Cytaty: Pot­rze­buję wspar­cia, o które muszę się pro­sić od innych.. -AnDree
pot­rze­buję-wspar­cia-o które-muszę ę-pro­ć-od innych
Muszę Cytaty: Żeby poz­nać siebie muszę na chwilę za­pom­nieć o wszys­tkim co mam. -qches
Żeby-poz­nać-siebie-muszę-na chwilę-za­pom­nieć-o wszys­tkim-co mam
Muszę Cytaty: Kościół jest jedynym miejscem, w którym nie musze odpowiadać, gdy ktoś do mnie mówi. -Charles de Gaulle
kośół-jest-jedynym-miejscem-w-którym-nie-musze-odpowiadać-gdy-ktoś-do-mnie-mówi
Muszę Cytaty: nadzwyczaj złudne w geście, słowie, czasie to bezkochanie * lu­bię czy­tać Or­wella, szko­da tyl­ko że muszę  -constella
nadzwyczaj-złudne-w-geście-słowie-czasie-to-bezkochanie-lu­bię-czy­ć-or­wella-szko­da-tyl­ko-że muszę 
Muszę Cytaty: Miłość może i nie wprawia świata w ruch, ale muszę przyznać, że nadaje temu ruchowi sens. -Sean Connery
miłość-może-i-nie-wprawia-świata-w-ruch-ale-muszę-przyznać-że-nadaje-temu-ruchowi-sens
Muszę Cytaty: Miłość może i nie wpra­wia świata w ruch, ale muszę przyz­nać, że na­daje te­mu rucho­wi sens. -Sean Connery
miłość-może-i nie wpra­wia-świata-w ruch-ale-muszę-przyz­nać-że na­daje-te­mu-rucho­wi-sens
Muszę Cytaty: Jaką sztu­ke wal­ki musze opa­nować do per­fek­cji, aby nie przeg­rać włas­ne­go życia... -kate-em
jaką-sztu­ke-wal­ki-musze-opa­nować-do per­fek­cji-aby nie przeg­rać-włas­ne­go-życia
Muszę Cytaty: Muszę jed­nak coś czuć pod sto­pami. Na skoczni mam nar­ty, w sa­molo­cie podłogę. -Adam Małysz
muszę-jed­nak-coś-czuć-pod-sto­pami-na skoczni-mam-nar­ty-w ­molo­cie-podłogę
Muszę Cytaty: Duszące uczucie Gdy nie mogę powiedzieć Cześć kochanie Tesknilam Pragnę Cie I muszę udawać Ze to wszystko To nic  -Mrs.imagiation
duszą-uczucie-gdy-nie mogę-powiedzieć-cześć-kochanie-tesknilam-pragnę-cie-i-muszę-udawać-ze-to wszystko-to-nic 
Muszę Cytaty: Za­nim stanę przed Królem, muszę zreali­zować plany, bo co inaczej mu po­wiem? Że bałam się pom­nożyć talentów?  -Emilia Szumiło
za­nim-stanę-przed-królem-muszę-zreali­zować-plany-bo-co inaczej-mu po­wiem-Że-bałam ę-pom­nożyć-talentów 
Muszę Cytaty: Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału - muszę Cię ostrzec - będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni. -Abraham Maslow
jeśli-z-premedytacją-planujesz-by-nie-wykorzystać-w-peł-swojego-potencjału-muszę-cię-ostrzec-będziesz-nieszczęśliwy-do-końca-swoich
Muszę Cytaty: Chcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować. -Duval
chcąc-odnaleźć-siebie-muszę-choć-trochę-z-siebie-zrezygnować
Muszę Cytaty: Muszę albo miłości wiernej chybić toru, albo żyć bez honoru. -Pierre Corneille
muszę-albo-miłoś-wiernej-chybić-toru-albo-żyć-bez-honoru
Muszę Cytaty: Życie się zmieniło, te­raz Ja muszę się zmienić. -AnDree
Życie ę-zmieniło-te­raz-ja muszę ę-zmienić
Muszę Cytaty: Dawniej śmierć była mi zawsze tylko kimś z szerszego towarzystwa. Teraz zasiada ze mną do jednego stołu: muszę się z nią zaprzyjaźnić. -Dag Hammarskjold
dawniej-śmierć-była-mi-zawsze-tylko-kimś-z-szerszego-towarzystwa-teraz-zasiada-ze-mną-do-jednego-stołu-muszę-ę-z-ą-zaprzyjaźć
Muszę Cytaty: Muszę ich słuchać; jestem ich przywódcą. -Andrew Bonar Law
muszę-ich-słuchać-jestem-ich-przywódcą
Muszę Cytaty: Muszę milczeć, żeby być pewien tak wielkiej wspólnoty dusz. Straciłbym ją bez wątpienia, gdybym najpierw nie zrezygnował ze spotkań z tobą. -Georges Bataille
muszę-milczeć-żeby-być-pewien-tak-wielkiej-wspólnoty-dusz-straciłbym-ją-bez-wątpienia-gdybym-najpierw-nie-zrezygnował-ze-spotkań-z-tobą
Muszę Cytaty: W tym dziw­nym świecie, w tej pogrążonej te­raz w ciem­ności połówce glo­bu, muszę upo­lować coś, co żywi się łzami. -Thomas Harris
w tym-dziw­nym-świecie-w tej pogrążonej-te­raz-w ciem­noś-połówce-glo­bu-muszę-upo­lować-coś-co żywi ę-łzami