Muzykę Ludzkości Cytaty

Muzykę Ludzkości Cytaty: . . . bo umiem dziś na Naturę patrzeć nie jak w czasach Młodości, co jest bezmyślną, lecz słysząc spokojną, smutną muzykę ludzkości. -Samuel Coleridge


bo-umiem-dziś-na-naturę-patrzeć-nie-jak-w-czasach-młodoś-co-jest-bezmyślną-lecz-słysząc-spokojną-smutną-muzykę-ludzkoś
Muzykę Ludzkości Cytaty: Człowiek ma w sobie milczenie morza, zgiełk ziemi i muzykę powietrza. -Rabindranath Tagore


człowiek-w-sobie-milczenie-morza-zgiełk-ziemi-i-muzykę-powietrza
Muzykę Ludzkości Cytaty: ... a z nar­ko­tyków naj­bar­dziej lu­bię cze­koladę i muzykę!  -Gold Fishy


a z nar­ko­tyków-naj­bar­dziej-lu­bię-cze­koladę-i muzykę 
Muzykę Ludzkości Cytaty: Dla nastroju intymnego kobieta jest zdolna polubić muzykę poważną. -Aniela Danuta Szymańska


dla-nastroju-intymnego-kobieta-jest-zdolna-polubić-muzykę-poważną
Muzykę Ludzkości Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin


Muzykę Ludzkości Cytaty: On kochał muzykę klasyczną, malarstwo, arcydzieła literatury... No cóż, nikt nie jest doskonały. -Brigitte Bardot


on-kochał-muzykę-klasyczną-malarstwo-arcydzieła-literatury-no-cóż-nikt-nie-jest-doskonały
Muzykę Ludzkości Cytaty: Są pewne pervers-natury, które literaturę, biorą jako muzykę, malarstwo tłumaczą na język literacki, a od muzyki doznają halucynacji wzrokowych. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


są-pewne-pervers-natury-które-literaturę-biorą-jako-muzykę-malarstwo-tłumaczą-na-język-literacki-a-od-muzyki-doznają-halucynacji-wzrokowych
Muzykę Ludzkości Cytaty: Lubię trzy rzeczy, których absolutnie nie rozumiem: nowoczesne malarstwo, nowoczesną muzykę i nowoczesne kobiety. -Noel Coward


lubię-trzy-rzeczy-których-absolutnie-nie-rozumiem-nowoczesne-malarstwo-nowoczesną-muzykę-i-nowoczesne-kobiety
Muzykę Ludzkości Cytaty: Bo miłość jest dzwo­nem pow­tarzającym na­jod­leglej­sze i naj­bar­dziej obojętne to­ny, prze­radzające je w swoistą szczególną muzykę. -Gottfried Keller


bo miłość-jest dzwo­nem-pow­tarzającym-na­jod­leglej­sze-i naj­bar­dziej-obojętne-to­ny-prze­radzają- w swoistą-szczególną
Muzykę Ludzkości Cytaty: Do­tykam delikatnie na­pięciem chwili gdzie moc fantazji zmieniam w ciepło Us­ta w odpowiedzi zmieniają kolor pul­sują obrazem go­towym do drogi Każdy nerw wplata uczu­cie w struny grając muzykę zwaną pożądaniem   -sprajtka


Muzykę Ludzkości Cytaty: Do kościoła przychodzą bardzo różni ludzie, rzemieślnik, robotnik, profesor, artysta. Na koncercie w filharmonii siedzą ci, którzy się dobrali, którzy kochają muzykę. W kościele obok rzeźnika stoi docent. Jak do nich wszystkich przemówić? To nie jest proste, naprawdę. -Jan Twardowski


Muzykę Ludzkości Cytaty: Komik jest największym dobroczyńcą ludzkości. -Jan Twardowski


komik-jest-największym-dobroczyńcą-ludzkoś
Muzykę Ludzkości Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe


prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Muzykę Ludzkości Cytaty: Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Muzykę Ludzkości Cytaty: Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli. -Klaudiusz Debussy


Muzykę Ludzkości Cytaty: kto w Bo­ga się bawi ludzkości nie zbawi. -bystry.76


kto-w bo­ga ę-bawi-ludzkoś-nie zbawi
Muzykę Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, ja­ko całości, będzie ta­ki, na ja­ki ona zasługuje. -Albert Einstein


los-ludzkoś-ja­ko-całoś-będzie-­ki-na ja­ki-ona-zasługuje
Muzykę Ludzkości Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach