My Rządzimy światem Cytaty

My Rządzimy światem Cytaty: My rządzimy światem, a nami kobiety. -Winston Churchill


My Rządzimy światem Cytaty: Mimo tak wielkiej płci naszej zalety My rządzimy światem, a nami kobiety. -Ignacy Krasicki


mimo-tak-wielkiej-pł-naszej-zalety-my-rządzimy-światem-a-nami-kobiety
My Rządzimy światem Cytaty: Pieniądz kręci światem. -Liza Minelli


My Rządzimy światem Cytaty: Pozory rządzą światem. -Friedrich Schiller


My Rządzimy światem Cytaty: Światem rządzi osioł. -słońiczka


My Rządzimy światem Cytaty: Człowiek jest małym światem. -Demokryt


człowiek-jest-łym-światem
My Rządzimy światem Cytaty: Bóg nie gra ze światem w kości. -Albert Einstein


My Rządzimy światem Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante


My Rządzimy światem Cytaty: Wielkie cywilizacje powstawały w zapasach ze światem. -Zbigniew Herbert


wielkie-cywilizacje-powstawały-w-zapasach-ze-światem
My Rządzimy światem Cytaty: Kiedyś obojętna, te­raz całym światem. -PoznajPrawdę


kiedyś-obojętna-te­raz-całym-światem
My Rządzimy światem Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski


wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
My Rządzimy światem Cytaty: Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem. -William Ross Wallace


My Rządzimy światem Cytaty: Światem rządzą młodzi, gdy się podstarzeją. -George Bernard Shaw


My Rządzimy światem Cytaty: Świat bez miłości jest światem martwym. -Albert Camus


Świat-bez-miłoś-jest-światem-martwym
My Rządzimy światem Cytaty: Ogół is­tniejących stanów rzeczy jest światem. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


My Rządzimy światem Cytaty: Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem. -Rainer Maria Rilke


ręka-która-wprawia-w-ruch-kołyskę-porusza-światem
My Rządzimy światem Cytaty: To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim. -Erich Fromm


to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
My Rządzimy światem Cytaty: Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. -Fryderyk Schiller


pozory-rządzą-światem-a-sprawiedliwość-jest-tylko-na-scenie