Myślą Umysł Ciało Cytaty

Myślą Umysł Ciało Cytaty: Szty­let ra­ni ciało, słowo - umysł. -Menander


szty­let-ra­-ciało-słowo- umysł
Myślą Umysł Ciało Cytaty: przy­cup­nij delikatnie poz­naj milczenie bo nie na zamówienie ro­biona pobudka jeszcze w ok­nie ptaki i ziewający poranek lek­ko niem­ra­wy dzień budzi spojrzenie gdy nat­chniona tworzę myślą umysł ciało czy­niąc sen na jawie wyt­rzy­maj jeszcze chwilkę po­kochaj ciszę i noś ją na ustach chcę słyszeć twój oddech a na krok od serca je­go melodię... -Papużka


Myślą Umysł Ciało Cytaty: Sztylet rani ciało, słowo - umysł. -Menander


sztylet-rani-ciało-słowo-umysł
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Ciało się starze­je, ale umysł po­zos­ta­je nieśmiertelny. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


ciało ę-starze­-ale-umysł-po­zos­­-nieśmiertelny-orochimaru 
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Umysł ludzki traktuje nowe idee tak, jak ludzkie ciało obce proteiny - odrzuca je. -Pat Madawar


umysł-ludzki-traktuje-nowe-idee-tak-jak-ludzkie-ciało-obce-proteiny-odrzuca
Myślą Umysł Ciało Cytaty: de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało  -adamzjawora


de­dykuję- siebie-umysł-duszę-ciało-weź-wszystko-aby-nic-dla-nienawiś-nie-zostało 
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Młodość jest tak miła, że należałoby ją uwielbiać, gdyby jej dusza i umysł były równie doskonałe co ciało. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


młodość-jest-tak-miła-że-należałoby-ją-uwielbiać-gdyby-jej-dusza-i-umysł-były-równie-doskonałe-co-ciało
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą. -szaszlyk


Myślą Umysł Ciało Cytaty: Opętaj wil­czym wzrokiem, zniewól umysł roz­koszą, ok­ryj me ciało swą na­gością, i nie daj zmysłom spać... -Papużka


opętaj-wil­czym-wzrokiem-zniewól-umysł-roz­koszą-ok­ryj-me ciało-swą-na­gośą-i-nie daj-zmysłom-spać
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol


wreszcie-zro­zumiał-cel-­go-is­tnienia-ciało-jest naczy­niem-za­wierającym-naj­cenniej­szy-skarb-ja­ki-po­siadam- umysł
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Obiecy­wać so­bie wy­korze­nienie na­miętności – rzecz płocha i niero­zum­na. Jak ciało żywiołami, umysł na­miętnościami trwa; złe ich użycie czy­ni nieprawość. -Ignacy Krasicki


obiecy­wać-so­bie-wy­korze­nienie-na­miętnoś- rzecz-płocha-i niero­zum­na-jak ciało-żywiołami-umysł-na­miętnościami-trwa-złe
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Im cięższe sta­je się ciało, tym lżej­szy sta­je się umysł. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Myślą Umysł Ciało Cytaty: Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos


dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Myślą Umysł Ciało Cytaty: To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych. -Edmund Spenser


to-umysł-zmienia-zło-w-dobro-umysł-czyni-szczęśliwych-bądź-zdesperowanych-bogatych-lub-biednych
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Roz­piera, wwier­ca się w umysł i ciało Krzyczeć się chce, jak­by te­go było mało Tańczyć, ska­kać, śpiewać, kochać... Stan ten, blis­ki pra­wie doskonałości Gdy­by tak trwać w nim zbyt długo Przyp­ra­wić mógłby o mdłości  -Naja


Myślą Umysł Ciało Cytaty: Jest je­den ma­leńki prob­lem w tym że, umysł zewnętrzny pa­mięta, co umysł w te­raz, nie pa­mięta ... -Cykam


jest-­den-­ńki-prob­lem-w tym-że-umysł-zewnętrzny-pa­mię-co umysł-w te­raz-nie pa­mię
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Lu­bimy ludzi, którzy bez wa­hania mówią to, co myślą, pod wa­run­kiem, że myślą to sa­mo, co my. -Mark Twain


lu­bimy-ludzi-którzy-bez-wa­hania-mówią-to-co myślą-pod-wa­run­kiem-że myślą-to ­mo-co my
Myślą Umysł Ciało Cytaty: Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie. -Jack Trout


ostatecznym-polem-bitwy-dla-marketingu-jest-umysł-i-im-lepiej-zrozumiesz-jak-działa-umysł-tym-lepiej-zrozumiesz-na-czym-polega-pozycjonowanie