Myśląc O Ludzkości Cytaty

Go to Gemtracks
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin
Myśląc O Ludzkości Cytaty: myśląc o bo­gu od­czu­wasz diabła  -danioł
myśląc-o bo­gu-od­czu­wasz-diabła 
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Wy­myślając afo­ryz­my trud­no nie wy­myślać ludziom. -Urszula Zybura
wy­myślając-afo­ryz­my-trud­no-nie wy­myść-ludziom
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Za dużo myśląc możesz stać się głup­szy . -Ma ły
za żo-myśląc-możesz-stać ę-głup­szy
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Myśląc o śmierci umieramy w duchu - myślmy więc o życiu, po co umierać wielokrotnie. -Feliks Chwalibóg
myśląc-o-śmierci-umieramy-w-duchu-myślmy-więc-o-życiu-po-co-umierać-wielokrotnie
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Idiotą byłem Myśląc, że mogłem chwycić I zat­rzy­mać świt  -Taiyono Kudarashi
idiotą-byłem-myśląc-że mogłem-chwycić-i-zat­rzy­ć-świt 
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Wyideali­zowałem so­bie Ją myśląc, że to błąd. Błędem było się pomylić. -Bruno
wyideali­zowałem-so­bie-ją myśląc-że to błąd-błędem-było ę-pomylić
Myśląc O Ludzkości Cytaty: pa­liła jointa po­pijając słod­kim winem myśląc o swoim gorzkim życiu  -niktdlaciebie
pa­liła-jointa-po­pijając-słod­kim-winem-myśląc-o swoim-gorzkim-życiu 
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Że też myślimy tylko wtedy, kiedy myśląc o czymś nie możemy nic wymyślić. -Johann Wolfgang Goethe
Że-też-myślimy-tylko-wtedy-kiedy-myśląc-o-czymś-nie-możemy-nic-wymyślić
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Miłość to broń, którą bawią się ludzie, nie myśląc o tym, że jest naładowana. -O. E. Hasse
miłość-to-broń-którą-bawią-ę-ludzie-nie-myśląc-o-tym-że-jest-naładowana
Myśląc O Ludzkości Cytaty: By­wa i tak że pow­ra­cam do Ciebie wspom­nieniami myśląc o To­bie krzyw­dy uderzają z podwójną siłą ... -odmienna37.!
by­wa-i tak-że pow­ra­cam-do ciebie-wspom­nieniami-myśląc-o to­bie-krzyw­dy-uderzają-z podwójną-łą
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Mówić nie myśląc, to tak jak strzelać nie celując. -Miguel de Cervantes
mówić-nie-myśląc-to-tak-jak-strzelać-nie-celując
Myśląc O Ludzkości Cytaty: nie na­leży roz­myślać o chwi­li dłużej niż owa chwi­la trwała. -thrillofit
nie na­ży-roz­myść-o chwi­li-dłużej-ż-owa-chwi­-trwała
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Wierzyć nie myśląc, jest prawie równie źle, jak myśleć nie wierząc. -William James
wierzyć-nie-myśląc-jest-prawie-równie-ź-jak-myść-nie-wierząc
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe
prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Komik jest największym dobroczyńcą ludzkości. -Jan Twardowski
komik-jest-największym-dobroczyńcą-ludzkoś
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Mówić, nie myśląc - to strzelać, nie celując. -Miguel de Cervantes
Myśląc O Ludzkości Cytaty:
pa­miętaj-myśląc-o ­mobójstwie-ku­sisz-śmierć-a gdy-za­puka-do twoich-myśli-będziesz-błagałby-zos­­wiła-cię-w spo­koju
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach
Myśląc O Ludzkości Cytaty: kto w Bo­ga się bawi ludzkości nie zbawi. -bystry.76
kto-w bo­ga ę-bawi-ludzkoś-nie zbawi
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, ja­ko całości, będzie ta­ki, na ja­ki ona zasługuje. -Albert Einstein
los-ludzkoś-ja­ko-całoś-będzie-­ki-na ja­ki-ona-zasługuje
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu. -Anonim
lwia-część-nieszczęść-przysługuje-ludzkoś-do-indywidualnego-podzialu
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Najlepsza literatura nie mówi o najlepszych momentach ludzkości. -Anonim
najlepsza-literatura-nie-mówi-o-najlepszych-momentach-ludzkoś
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie. -Cyprian Kamil Norwid
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Jeśli chodzi o śmietankę towarzyską, to wolę szumowiny ludzkości. -Anonim
jeśli-chodzi-o-śmietankę-towarzyską-to-wolę-szumowiny-ludzkoś
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Przyszłość ludzkości jest w oddechach dzieci spieszących do szkoły. -Krzysztof Manikowski
przyszłość-ludzkoś-jest-w-oddechach-dzieci-spieszących-do-szkoły
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell
religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Pat­rząc zaw­sze przed siebie, myśląc o tym, jak zro­bić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. -Henry Ford
pat­rząc-zaw­sze-przed-siebie-myśląc-o tym-jak zro­bić-jeszcze-więcej-osiągniesz-stan-umysłu-w którym nie  rzeczy-niemożliwych
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Nie jestem Chrystusem, ażeby poświęcać się całej ludzkości. -Bolesław Prusa
nie-jestem-chrystusem-ażeby-poświęcać-ę-całej-ludzkoś
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. -Ludwik Van Beethoven
każde-doskonałe-dzieło-sztuki-jest-moralnym-postępem-ludzkoś
Myśląc O Ludzkości Cytaty: CZŁOWIEKOwzrocznosć - naj­częstsza cho­roba związa­na z postępem ludzkości. -Krio
czŁowiekowzrocznosć- naj­częstsza-cho­roba-związa­na-z postępem-ludzkoś
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje. -Albert Einstein
los-ludzkoś-jako-całoś-będzie-taki-na-jaki-ona-zasługuje
Myśląc O Ludzkości Cytaty: Pieniądze! Ze wszystkich wynalazków ludzkości - ten wynalazek jest najbliższy szatanowi. -Antoni Makarenko
pieniądze-ze-wszystkich-wynalazków-ludzkoś-ten-wynalazek-jest-najbliższy-szatanowi