Myśl Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myśl Cytaty: Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. -Stefan Wyszyński kard
myśl-dobrze-o-wszystkich-nie-myśl-ź-o-nikim-staraj-ę-nawet-w-najgorszym-znaleźć-coś-dobrego
Myśl Cytaty: Tylko przeszkody zaprzątają myśl i podniecają. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje oparcia. -Simone Weil
tylko-przeszkody-zaprzątają-myśl-i-podniecają-gdzie-nie-przeszkód-myśl-nie-znajduje-oparcia
Myśl Cytaty: Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny. -Wiktor Hugo
myśl-jest-pracą-umysłu-marzenie-jest-jego-rozkoszą-kto-myśl-zastępuje-marzeniem-ten-nie-odróżnia-pożywienia-od-trucizny
Myśl Cytaty: Ja cię błagam gorąco, na wszys­tkie świętości: nie myśl. Nic już nie myśl, nig­dy. Bo jak ty, nie daj Boże, zaczy­nasz myśleć, to nam to wy­raźnie szkodzi na życiorys. -Marta Madera
ja ę-błagam-gorąco-na wszys­tkie-świętoś-nie myśl-nic już-nie myśl-nig­dy-bo jak ty-nie daj-boże-zaczy­nasz-myść-to nam
Myśl Cytaty: cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył  -onejka
Myśl Cytaty: Ilekroć pogląd, myśl lub jakakolwiek tendencja porusza i obejmuje w swoje władanie wielką ilość ludzi, prędzej czy później znajdzie się jednostka, która skoncentruje i oblecze w formułę myśl ogólną, stanie się jej przedstawicielem, teoretykiem i organem. -Pierre Joseph Proudhon
Myśl Cytaty: cza­sami tak mam ref­lek­sje, nie ref­leksy światła żar­ty, a w tle łzy bez­myśl, a może myśl ro­man­tyzm, nie reumatyzm - przy­naj­mniej w tle boję się?  -Theo Valenty
cza­sami-tak-mam-ref­lek­sje-nie ref­leksy-światła-żar­ty-a w tle-łzy-bez­myśl-a może-myśl-ro­man­tyzm-nie reumatyzm
Myśl Cytaty: Bezwstydnie… pod po­wieką zamkniętą hu­la two­ja wyobraźnia W le­niwej pozie… dłonią błądzącą po ciele da­jesz mi znać o czym Uśmiechnięta… na myśl o tym co widzę na myśl o tym co zrobię Czekasz… Odys, czer­wiec 2014 (do ob­ra­zu Re­naty Brzozowskiej) http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/07/01/w-oczekiwaniu-na/  -Odys syn Laertesa
Myśl Cytaty: Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej  -vona
Myśl Cytaty: scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem. -michaelangelo
Myśl Cytaty: Pier­wsza w mo­jej głowie myśl po prze­budze­niu to Ona. W ser­cu mym te­raz śpi słodko i śni o mnie w kołdrę moc­no wtulona. W końcu ją spot­kałem, jest cu­dow­na, piękna i bys­tra... dziew­czy­na dla mnie wymarzona. Tak bar­dzo się w niej zakochałem, że na myśl o niej for­mu­je mi się zes­taw tych trzech słów piękny : Mo­ja przyszła żona. * Dla Joasi *  -+ NEVERHOOD +
Myśl Cytaty: Ja­ka myśl, ta­ki czyn. -Demostenes
Myśl Cytaty: Życie to myśl. -Deepak Chopra
Myśl Cytaty: O do­tyku: Myśl kinestetyczna. -Marcin Kossek
Myśl Cytaty: Am­bicja za­bija myśl. -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne
Myśl Cytaty: Myśl chudnie w słowach. -Anonim
myśl-chudnie-w-słowach
Myśl Cytaty: Mów wolno, szybko myśl. -Anonim
mów-wolno-szybko-myśl
Myśl Cytaty: Myśl po­rusza og­rom świata. -Wergiliusz
myśl-po­rusza-og­rom-świata
Myśl Cytaty: Jaka myśl, taki czyn. -Augustyn Św
Myśl Cytaty: Jed­na myśl wy­pełnia ogrom. -William Blake
Myśl Cytaty: Myśl o Bogu częściej niż oddychasz. -Epiktet z Hierapolis
Myśl Cytaty: Myśl jest ziar­nem czynu. -Joseph Murphy
Myśl Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Myśl Cytaty: Mówią, myśl inaczej, a ja myślę to samo. -słońiczka
mówią-myśl-inaczej-a ja myślę-to samo
Myśl Cytaty: Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. -W.Disney
myśl-wierz-marz-miej-odwagę
Myśl Cytaty: Jed­na myśl pot­ra­fi wy­wołać ty­le kontrowersji... -zezulec
jed­na-myśl-pot­ra­fi-wy­wołać-ty­-kontrowersji
Myśl Cytaty: Rzyć w po­piele, choć myśl w niebie. -Mikołaj Rej
rzyć-w po­piele-choć-myśl-w niebie
Myśl Cytaty: Cza­sem jed­na myśl to superpozycja. -amel
cza­sem-jed­na-myśl-to superpozycja
Myśl Cytaty: Źródłem każdego działania jest myśl. -Ralph Waldo Emerson
Myśl Cytaty: Nie myśl, oni zrobią to za ciebie. -Anonim
nie-myśl-oni-zrobią-to-za-ciebie
Myśl Cytaty: Dobra myśl w nieszczęściu - połowa złego. -Anonim
dobra-myśl-w-nieszczęściu-połowa-złego
Myśl Cytaty: Każda myśl jest początkiem wszystkiego. -Bruno
każda-myśl-jest początkiem-wszystkiego
Myśl Cytaty: Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. -Andrzej Strug
myśl-rodzi-ę-w-samotnoś-ginie-w-tłumie
Myśl Cytaty: Myśl o rzeczach wielkich, a wielkim się staniesz -Ray Kroc
myśl-o-rzeczach-wielkich-a-wielkim-ę-staniesz
Myśl Cytaty: Kiedy mówisz
kiedy-mówisz-kocham-cię-tak-myśl