Myśleć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myśleć Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska
Myśleć Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter
cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Myśleć Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness
gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Myśleć Cytaty: Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi
jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
Myśleć Cytaty: Chcąc nie chcąc, trzeba myśleć. Dlaczego więc nie myśleć z rozmachem? -Donald Trump
chcąc-nie-chcąc-trzeba-myść-dlaczego-więc-nie-myść-z-rozmachem
Myśleć Cytaty: Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!  -WhiteAngel ♥
Myśleć Cytaty: Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo. -Zbigniew Herbert
Myśleć Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Myśleć Cytaty: Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?  -NightHuntress
myść-znaczy-czuć-ale czy-czuć-znaczy-myść 
Myśleć Cytaty: Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo -Konfucjusz
uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
Myśleć Cytaty: Żyć - to myśleć. -Cyceron
Myśleć Cytaty: Żyć - to myśleć. -Cyceron
Myśleć Cytaty: Marzyć - Myśleć anonimowo. -MyslacaWierszem
Myśleć Cytaty: Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. -Herman Hesse
mądrość-myść-ze-sceptycyzmem-działać-z-optymizmem
Myśleć Cytaty: Co jest najtrudniejszym zadaniem w świecie? Myśleć. -Ralph Waldo Emerson
co-jest-najtrudniejszym-zadaniem-w-świecie-myść
Myśleć Cytaty: Nie mamy pieniędzy, musimy zatem myśleć. -Ernest Rutherford
Myśleć Cytaty: Jest wielka zaleta myśleć w nieszczęściu o powinności. -Demokryt
jest-wielka-zaleta-myść-w-nieszczęściu-o-powinnoś
Myśleć Cytaty: Ekspert to człwiek, który przestał myśleć - on wie. -Anonim
ekspert-to-człwiek-który-przestał-myść-on-wie
Myśleć Cytaty: Kiedy ludzie przestają narzekać, przestaję myśleć. -Napoleon Bonaparte
kiedy-ludzie-przestają-narzekać-przestaję-myść
Myśleć Cytaty: zos­ta­wiłam Cię, aby po­myśleć nad sobą. -blanejszyna
zos­­wiłam-cię-aby po­myść-nad-sobą
Myśleć Cytaty: ... Ta­kie są efek­ty, gdy próbu­jemy myśleć na siłę. -MyslacaWierszem
ta­kie-są efek­ty-gdy-próbu­jemy-myść-na łę
Myśleć Cytaty: Pieniądze są tylko środkiem, by móc przestać myśleć o pieniądzach. -Louis Aragon
pieniądze-są-tylko-środkiem-by-móc-przestać-myść-o-pieniądzach
Myśleć Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim
nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Myśleć Cytaty: Jak­by się zas­ta­nowić- to myśleć jest, aż nadto... -Niusza
jak­by ę-zas­­nowić-to myść-jest-aż nadto
Myśleć Cytaty: Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson
Myśleć Cytaty: Wiele wymyślono po to, żeby nie trzeba było myśleć. -Karel Capek
wiele-wymyślono-po-to-żeby-nie-trzeba-było-myść
Myśleć Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright
ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Myśleć Cytaty: Jeśli o czymś myśleć, myśl o tym czego chcesz. -Anonim
jeśli-o-czymś-myść-myśl-o-tym-czego-chcesz
Myśleć Cytaty: Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław
le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Myśleć Cytaty: Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany - nie na odwrót. -Josef Franz Strauss
mówić-trzeba-prosto-a-myść-w-sposób-skomplikowany-nie-na-odwrót
Myśleć Cytaty: Na stu ludzi umiejących czytać, jeden zaledwie umie myśleć. -John Ruskin
na-stu-ludzi-umiejących-czytać-jeden-zaledwie-umie-myść
Myśleć Cytaty: Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson
przy­jaciel- ktoś-przed-kim-można-głośno-myść
Myśleć Cytaty: Małżeństwo to tak piękna rzecz, że trzeba o niej myśleć całe życie. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Myśleć Cytaty: Pieniądze są tyl­ko środ­kiem, by móc przes­tać myśleć o pieniądzach. -Louis Aragon
pieniądze-są tyl­ko-środ­kiem-by móc-przes­ć-myść-o pieniądzach
Myśleć Cytaty: Ro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak na­leży myśleć. -Marek Hłasko
ro­zumu-nie można-zastąpić-wiedzą-o tym-jak na­ży-myść