Myślenia Cytaty

Myślenia Cytaty: Nauka po­budza do myślenia. -Bujak Bogusław


Myślenia Cytaty: Żądamy ośmiogodzinnego dnia myślenia! -Stanisław Jerzy Lec


Myślenia Cytaty: Logika jest anatomią myślenia. -John Locke


logika-jest-anatomią-myślenia
Myślenia Cytaty: Głupota nie zwalnia od myślenia. -Stanisław Jerzy Lec


Myślenia Cytaty: Przysłowia są zwierciadłem sposobu myślenia. -Johann Gottfried Herder


Myślenia Cytaty: Jed­no­myślność odzwycza­ja od myślenia. -Kazimierz Chyła


jed­no­myślność-odzwycza­ja-od myślenia
Myślenia Cytaty: Zdolność myślenia nie zna granic. -Albert Jacquard


Myślenia Cytaty: Przydałaby się nam zmowa myślenia. -Zbigniew Waydyk


Myślenia Cytaty: Mówienie na pewno jest do myślenia niezbędne. -Krecia Pataczkówna


mówienie-na-pewno-jest-do-myślenia-niezbędne
Myślenia Cytaty: Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia. -Martin Heidegger


zadawanie-pytań-jest-pobożnośą-myślenia
Myślenia Cytaty: Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia -Beata Pawlikowska


zajebiste-życie-to-tylko-kwestia-zajebistego-myślenia
Myślenia Cytaty: Tajemnice zmuszają do myślenia i dlatego szkodzą zdrowiu. -Edgar Allan Poe


tajemnice-zmuszają-do-myślenia-i-dlatego-szkodzą-zdrowiu
Myślenia Cytaty: Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia. -Stanisław Jerzy Lec


niektórym-ludziom-należałoby-wytoczyć-proces-myślenia
Myślenia Cytaty: Jednodniowym kursem myślenia nie załatwisz wiekowych problemów. -Zbigniew Waydyk


jednodniowym-kursem-myślenia-nie-załatwisz-wiekowych-problemów
Myślenia Cytaty: Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia. -Ludwig Andreas Feuerbach


dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia
Myślenia Cytaty: Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem. -Tomasz z Akwinu


prawda-myślenia-jest-odpowiedzialnośą-między-myśleniem-a-przedmiotem
Myślenia Cytaty: Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia. -Anonim


dogmat-to-nic-innego-jak-wyraźny-zakaz-myślenia
Myślenia Cytaty: Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia. -Jean Cocteau


dramatem-naszej-epoki-jest-to-że-głupota-zabrała-ę-do-myślenia