Myśli I Ma Charakter Cytaty

Myśli I Ma Charakter Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim:


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nitru


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nitru-to-osobliwy-człowiek
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia. -John Wooden


dbaj-bardziej-o-swój-prawdziwy-charakter-ż-o-reputację-gdyż-twój-charakter-mówi-prawdę-o-tobie-podczas-gdy-reputacja-to-tylko-cudza-o-tobie
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Myśli I Ma Charakter Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne? -John Ruskin


Myśli I Ma Charakter Cytaty: Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach


myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Polityka psuje charakter. -Eugen Sierke


Myśli I Ma Charakter Cytaty: Po­lity­ka psu­je charakter. -Eugen Sierke


Myśli I Ma Charakter Cytaty: Prawda ma charakter bezwzględny. -Kartezjusz


Myśli I Ma Charakter Cytaty: Ostry język, lichy charakter. -Blaise Pascal


Myśli I Ma Charakter Cytaty: Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


charakter-człowieka-jest-jego-przeznaczeniem
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. -Johann Wolfgang Goethe


Myśli I Ma Charakter Cytaty: Charakter - zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo. -Paul Claudel


charakter-zjawisko-rzadziej-spotykane-ż-bohaterstwo
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Źle jest mieć zbyt dobry charakter. -Anonim


Ź-jest-mieć-zbyt-dobry-charakter
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Charakter człowieka najlepiej się ujawnia w chwilach podniecenia. -C. E. Weigall


charakter-człowieka-najlepiej-ę-ujawnia-w-chwilach-podniecenia
Myśli I Ma Charakter Cytaty: Niewiadoma w kondycji bezwolności posiada charakter krańcowo niewiadomy. -Jerzy Andrzejewski


niewiadoma-w-kondycji-bezwolnoś-posiada-charakter-krańcowo-niewiadomy