Myśli I Poglądy Cytaty

Myśli I Poglądy Cytaty: Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy. -Majmonides


podobnie-jak-twarze-ludzi-są-różne-tak-samo-różą-ę-ich-myśli-i-poglądy
Myśli I Poglądy Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Myśli I Poglądy Cytaty: Nie zawsze podzielam swoje poglądy. -Paul Ambroise Valery


Myśli I Poglądy Cytaty: Perfidia: Przemycać prawicowe poglądy na lewo. -Anonim


perfidia-przemycać-prawicowe-poglądy-na-lewo
Myśli I Poglądy Cytaty: To nie niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy. -Eurypides


to-nie-niepokoją-ludzi-lecz-poglądy-na-te-sprawy
Myśli I Poglądy Cytaty: Nie zaw­sze podzielam swo­je poglądy. -Paul Ambroise Valéry


Myśli I Poglądy Cytaty: Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmienić. -Homer


nawet-statecznych-ludzi-poglądy-mogą-ę-zmienić
Myśli I Poglądy Cytaty: Cias­ne poglądy nieza­leżne są od sze­rokości geograficznej. -Tadeusz Gicgier


cias­ne-poglądy-nieza­żne-są od sze­rokoś-geograficznej
Myśli I Poglądy Cytaty: Sekty nienawidzą się tym silniej, im bliższe są ich poglądy. -Georg Christoph Lichtenberg


Myśli I Poglądy Cytaty: Na­wet sta­tecznych ludzi poglądy mogą się zmieniać. -Homer


na­wet-sta­tecznych-ludzi-poglądy-mogą ę-zmieniać
Myśli I Poglądy Cytaty: Poglądy kobiety są niczym innym jak pochodną jej uczuć. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


Myśli I Poglądy Cytaty: Wgląd jest głębią, po po­wie­rzchni której pływają poglądy. -Papillondenuit


wgląd-jest głębią-po po­wie­rzchni-której pływają-poglądy
Myśli I Poglądy Cytaty: Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach


myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Myśli I Poglądy Cytaty: Wy­powiadać te­raz swo­je poglądy ma al­bo ja­ko przesłankę, al­bo ja­ko sku­tek to, że się nie ma głowy. -Karl Kraus


wy­powiadać-te­raz-swo­-poglądy- al­bo-ja­ko-przesłankę-al­bo-ja­ko-sku­tek-to-że ę-nie  głowy
Myśli I Poglądy Cytaty: Uj­rzyj umysł ja­ko myśl, o głup­cze, i porzuć wszys­tkie błędne poglądy. -Saraha


uj­rzyj-umysł-ja­ko-myśl-o głup­cze-i porzuć-wszys­tkie-błędne-poglądy
Myśli I Poglądy Cytaty: Poglądy, które wysysamy z mlekiem matki, wydają się nam zawsze najmądrzejsze. -Savinien Cyrano De Bergerac


poglądy-które-wysysamy-z-mlekiem-matki-wydają-ę-nam-zawsze-najmądrzejsze
Myśli I Poglądy Cytaty: Jasne i precyzyjne poglądy są najbardziej niebezpieczne, ponieważ nikt nie ma odwagi ich zmieniać. -Anonim


jasne-i-precyzyjne-poglądy-są-najbardziej-niebezpieczne-ponieważ-nikt-nie-odwagi-ich-zmieniać
Myśli I Poglądy Cytaty: Należy umieć trafiać w poglądy tą samą bronią, gdyż przeciw ideom strzały karabinowe są nieskuteczne. -Antoine Rivarol


należy-umieć-trafiać-w-poglądy-tą-samą-bronią-gdyż-przeciw-ideom-strzały-karabinowe-są-nieskuteczne