Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Choroby dzieci dane są kobietom dla oczyszczenia uczuć. -Dina Kalinowska
choroby-dzieci-dane-są-kobietom-dla-oczyszczenia-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Efekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­ka - ra­dość ser­ca ... -Cykam
efekt-ek­spres­ji-uczuć-śpiewają­go-pta­ka- ra­dość-ser­ca
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Ułudą uczuć małżeństwo z rozsądku Dom pełen złudzeń. -słoneczniki
ułudą-uczuć-łżeństwo-z rozsądku-dom-peł-złudzeń
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Słowa to tyl­ko niez­darne ra­my dla arcy-uczuć. -Papużka
słowa-to tyl­ko-niez­darne-ra­my-dla-arcy-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Uczuć nie da się wyłączyć, można je je­dynie uciszyć... -Papużka
uczuć-nie da ę-wyłączyć-można- ­dynie-uciszyć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Ty­le uczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mają z kim... -Who
ty­-uczuć-umiera-bo roz­kwitnąć-nie mają-z kim
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Trudno sobie wyobrazić miłość do pieniądza bez inflacji uczuć. -Wiesław Malicki
trudno-sobie-wyobrazić-miłość-do-pieniądza-bez-inflacji-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal  -Nieszczęście
uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal 
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: układam tobie poemat złożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnień   -Cykam
układam-tobie-poemat-złożony-z uczuć-w-og­rodzie-wes­tchnień- 
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Mówią, że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć... Ale nie ja  -AlCapone
mówią-że każdy- chwilę-słaboś-i od­ro­binę-uczuć-ale nie ja 
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r. -Cris
wspólne-wakacje-przeżycia-war­te-wspomnień-zalążek-uczuć-kasz- 13072015r
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić. -Ewa Lewandowska
muzyka-wyrasta-z-uczuć-ale-nie-może-ich-zastąpić
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Wędkarstwo jest najbardziej okrutnym, pozbawionym uczuć i najgłupszym pseudosportem. -George Gordon Byron
wędkarstwo-jest-najbardziej-okrutnym-pozbawionym-uczuć-i-najgłupszym-pseudosportem
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Poglądy kobiety są niczym innym jak pochodną jej uczuć. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński
kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Hu­maniści - uczuć ich zmien­ny los Ścisłow­cy są raczej const. -SirNobody
hu­maniś- uczuć-ich-zmien­ny-los-Ścisłow­cy-są raczej-const
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć. -Diana Kalinowska
cho­roby-dzieci-da­ne-są ko­bietom-dla-oczyszcze­nia-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć. -William Wordsworth
każda-dobra-poezja-jest-spontanicznym-wybuchem-głębokich-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka
miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Przed­wcześnie poz­ba­wiona złudzeń rzy­gam na sztuczność uczuć. -Lolita Pille
przed­wcześnie-poz­ba­wiona-złudzeń-rzy­gam-na sztuczność-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Dob­rze jest nie zdradzać uczuć ra­dości wy­razem twarzy. -Horacy
dob­rze-jest nie zdradzać-uczuć-ra­doś-wy­razem-twarzy
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r. -krysta
stłumienie-uczuć-na­wet-białe-jest czarne-zobojętnienie-krys­ty­na-sz-20072014r
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Ciągła kon­tem­plac­ja uczuć pro­wadzi do ich zaniku. -bloodymery
ciągła-kon­tem­plac­ja-uczuć-pro­wadzi-do ich-zaniku
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta
na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli  -jatoja
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Górnolotne słowa wzięły się z uczuć ludzi, którzy chcieli je jakoś nazwać. -Zofia Bystrzycka
górnolotne-słowa-wzięły-ę-z-uczuć-ludzi-którzy-chcieli-jakoś-nazwać
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Człowiek nie wstydzi się okazywania uczuć dopiero wtedy, gdy je rozumie. -Barbara Gordon
człowiek-nie-wstydzi-ę-okazywania-uczuć-dopiero-wtedy-gdy-rozumie
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Na miarę uczuć Tęskne li­co tka ser­ca na białym płótnie. Za­pach Lwiej paszczy. -Papużka
na-miarę-uczuć-tęskne-li­co-tka-ser­ca-na białym-płótnie-za­pach-lwiej-paszczy
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Sko­ro dla uczuć jes­teśmy go­towi za­bić... To czy war­to czuć?  -NightHuntress
sko­ro-dla-uczuć-jes­teśmy-go­towi-za­bić-to-czy-war­to-czuć 
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Ludzie są bez­bor­nni wo­bec lo­su, są ofiara­mi cza­su. I włas­nych uczuć. -John Irving
ludzie-są bez­bor­nni-wo­bec-lo­su-są ofiara­mi-cza­su-i włas­nych-uczuć
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Nigdy nie apeluj do
nigdy-nie-apeluj-do-wyższych-uczuć-człowieka-bo-może-być-ich-pozbawiony
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Dżentelmen to człowiek, który nigdy nie rani cudzych uczuć. Chyba że umyślnie. -Oscar Wilde
dżentelmen-to-człowiek-który-nigdy-nie-rani-cudzych-uczuć-chyba-że-umyślnie
Myśli O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo