Myśli Się W Ciemności Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne. -Stefan Napierski
odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne
Myśli Się W Ciemności Cytaty: idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem  -jatoja
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr
myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach
myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez udziału emocji. -Karol Jung
nie-da-ę-zmienić-ciemnoś-w-światłość-ani-apatii-w-ruch-bez-udziału-emocji
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła? -Freehil
kto-jest-bardziej-niemądry-dziecko-które-boi-ę-ciemnoś-czy-mężczyzna-który-boi-ę-światła
Myśli Się W Ciemności Cytaty: To co jest w świet­le, ogląda­my z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz
Myśli Się W Ciemności Cytaty: To co jest w świetle, oglądamy z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Stosy nie rozświetlają ciemności. -Stanisław Jerzy Lec
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła. -Margaret Fuller
szlachetny-człowiek-nie-boi-ę-ani-ciemnoś-ani-światła
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Tylko w ciemności można zobaczyć gwiazdy -Martin Luther King
Myśli Się W Ciemności Cytaty: karłowatość naszych marzeń to brak odwagi aby naj­skryt­sze idee po­kazać światu każdy kiedyś myślał o szkla­nych wieżowcach ktoś od­ważnie poszedł da­lej i są myśli skrzydlata dlacze­go za­kuto ciebie w łańcuchy jak zbrodniarza cho­ciaż chciałaś la­tać jak ikar do słońca to ci co kochają ciemności i zgni­liznę mroku niszczą nasze marzenia wma­wiając że są infantylne głupie i po­win­niśmy wreszcie dorosnąć a my ... *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Myśli Się W Ciemności Cytaty: To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli. -Karol Irzykowski
to-co-ę-pospolicie-nazywa-intelektualizmem-powinno-ę-raczej-nazywać-szablonem-u-nas-ludzie-myślą-że-każdy-który-myśli-tym-samym-już-dobrze
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Miłość jest śle­pa, dla­tego lu­bi ciemności. -Tadeusz Gicgier
miłość-jest ś­pa-dla­tego-lu­bi-ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemności. -Anonim
miłość-jest-ślepa-dlatego-lubi-ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. -Fryderyk Schiller
trwaj-tylko-w-słońcu-bo-nic-pięknego-nie-rośnie-w-ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy  -Maverick123
z lęku-przed-światłem-z-ciem­noś-do ciemnoś-drzwi-otwieramy 
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Szczęśliwy człowiek wznosi światło tam, gdzie panują ciemności. -Phil Bosmans
szczęśliwy-człowiek-wznosi-światło-tam-gdzie-panują-ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności. -Tadeusz Kotarbiński
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Trwaj tyl­ko w słońcu, bo nic piękne­go nie rośnie w ciemności. -Friedrich von Schiller
trwaj-tyl­ko-w słońcu-bo nic-piękne­go-nie rośnie-w ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów. -Pola Gojawiczyńska
nasze-obcowanie-z-ludźmi-stało-ę-wszystkim-tylko-nie-tym-co-to-słowo-w-sobie-zawiera-jest-straszliwym-kluczeniem-w-gąszczu-zasadzek-w-ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Życie jednak nie trwa w przykazanej ciemności, ponieważ nią właśnie musi się skończyć, koniec zawsze jest w niewidzeniu, więc bojaźliwie uciekamy od sytuacji niejasnych w ostre światło dnia. -Zofia Bystrzycka
Życie-jednak-nie-trwa-w-przykazanej-ciemnoś-ponieważ-ą-właśnie-musi-ę-skończyć-koniec-zawsze-jest-w-niewidzeniu-więc-bojaźliwie-uciekamy-od
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Wiel­kie cha­rak­te­ry, jak la­tar­nie mor­skie, świecą da­leko w ciemności. -Karol Irzykowski
wiel­kie-cha­rak­te­ry-jak ­tar­nie-mor­skie-świecą-da­leko-w ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się. -Karol Irzykowski
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Nie za­bieraj mnie do światła, mi jest dob­rze w ciemności. Krwis­te mięso bym dziś zjadła, stek og­ryzła aż do kości. Chcę się nap­ruć czar­nym winem aby zaz­nać choć na chwilę nicości. -Angelique Cruelty
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Nie ciem­ność złem, a ciem­no­ta przez żyjących z ciemności. -fyrfle
nie-ciem­ność-złem-a ciem­no­-przez-żyjących-z ciemnoś
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909
ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Myśli Się W Ciemności Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Myśli Się W Ciemności Cytaty: otoczona woalem ciemności mu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bem powszednim  -Angel Des Penseurs
otoczona-woalem-ciemnoś-mu­zyką-moją-zagubioną-­mobójstwo-kro­pel-deszczu-dud­ących-o szyby-­­ność-mi chle­bem-powszednim 
Myśli Się W Ciemności Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis
Myśli Się W Ciemności Cytaty: To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność!  -Josemaría Escrivá de Balaguer
to jest wasza-godzi­na-i pa­nowa­nie-ciemnoś-a za­tem-grzeszni­cy-mają-swoją-godzinę-tak-a bóg- swoją-wieczność 
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Święci mężowie powiadają, że życie to tajemnica. I wierzą w ten koncept z radosnym obliczem. Lecz są tajemnice co gryzą z wściekłości i pragną cię dopaść wśród nocnej ciemności. -Dean R. Koontz
Myśli Się W Ciemności Cytaty: obudź mnie z lo­du jak śnieżną figurkę sy­kiem wprost do ucha pod­nieś mnie dwuz­nacznie zat­rzy­maj w połowie po­między jed­nym dnem a drugim za­bierz mnie w podróż wijącym półszeptem pochodzącym z ciemności a ja zbliżę się do Ciebie niepos­trzeżenie przyz­wyczaję Cię do siebie - i ucieknę i może dam się złapać  -Eshja
Myśli Się W Ciemności Cytaty: Ten, który się uczy, a nie myśli, jest stracony. Ten, który myśli i nie uczy się, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. -Konfucjusz
ten-który-ę-uczy-a-nie-myśli-jest-stracony-ten-który-myśli-i-nie-uczy-ę-znajduje-ę-w-wielkim-niebezpieczeństwie