Myśli kradną Nasze Cytaty

Myśli kradną Nasze Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Myśli kradną Nasze Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


Myśli kradną Nasze Cytaty: Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. -Marek Aureliusz


nasze-życie-jest-takim-jakim-uczyniły-nasze-myśli
Myśli kradną Nasze Cytaty: Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia... -AnDree


Myśli kradną Nasze Cytaty: Czas zabiera nam wszystko, nawet nasze myśli. -Wergiliusz


czas-zabiera-nam-wszystko-nawet-nasze-myśli
Myśli kradną Nasze Cytaty: SA­MOT­NI złodzieje kradną wszys­tko dla siebie. -Kapitan


sa­mot­ni-złodzieje-kradną-wszys­tko-dla-siebie
Myśli kradną Nasze Cytaty: Tylko łotry kradną auta. Uczciwi ludzie po prostu nie płacą rat. -Jacques Tati


tylko-łotry-kradną-auta-uczciwi-ludzie-po-prostu-nie-płacą-rat
Myśli kradną Nasze Cytaty: Tyl­ko łot­ry kradną auta. Uczci­wi ludzie po pros­tu nie płacą rat. -Jacques Tati


tyl­ko-łot­ry-kradną-auta-uczci­wi ludzie-po pros­-nie płacą-rat
Myśli kradną Nasze Cytaty: Najwięcej czasu kradną innym Ci, którzy nie wiedą co począć z własnym życiem. -Anonim


najwięcej-czasu-kradną-innym-ci-którzy-nie-wiedą-co-począć-z-własnym-życiem
Myśli kradną Nasze Cytaty: Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert


os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Myśli kradną Nasze Cytaty: Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli  -daniello


je­dyne-co ­my-co jest tyl­ko-i wyłącznie-nasze-co nikt-nam-bez-naszej-wie­dzy-nie za­bie­rze-to myśli 
Myśli kradną Nasze Cytaty: Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień. -Siddhartha Gautama Budda


jesteśmy-kształtowani-przez-nasze-myśli-jesteśmy-tym-czym-one-są-gdy-umysł-jest-niezmącony-przychodzi-szczęście-i-podąża-za-nami-jak
Myśli kradną Nasze Cytaty: Myśli­wy jeszcze ma broń i trzy­ma smycze, Lecz las jest nasz i łąki też są nasze. Wilk wol­ny wy­je, na smyczy pies skowycze, I bać się mu­si i swoich bra­ci straszyć. -Jacek Kaczmarski


myśli­wy-jeszcze- broń-i trzy­-smycze-lecz-las-jest nasz-i łąki-też-są nasze-wilk-wol­ny-wy­-na smyczy-pies-skowycze-i-bać ę-mu­
Myśli kradną Nasze Cytaty: Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


jes­teśmy-kształto­wani-przez-nasze-myśli-jes­teśmy tym-czym-one-są-gdy umysł-jest niezmąco­ny-przychodzi-szczęście-i podąża
Myśli kradną Nasze Cytaty: Kiedy wciąż myśli­my tyl­ko o jed­nym, widzi­my tyl­ko jed­no i prag­niemy te­go na­miętnie, przes­ta­jemy dos­trze­gać, jak ok­rutne są nasze pragnienia. -Raymond Radiguet


kiedy-wciąż-myśli­my-tyl­ko-o jed­nym-widzi­my-tyl­ko-jed­no-i prag­niemy-te­go-na­miętnie-przes­­jemy-­trze­gać-jak ok­rutne
Myśli kradną Nasze Cytaty: Pamiętam, Jak up­lotłaś czarną sieć, Ub­ra­na w mo­je myśli, Roz­pa­liłaś wzro­kiem zmysły, Zro­biłem to, o czym milczysz, Słuchając szeptów, Liżących nasze ciała, I czując os­tatni oddech, Sma­kując Cię po kawałku. -Ragroth


Myśli kradną Nasze Cytaty: Kochaj mo­je szep­ty zmysłowe Słowa z ust wypływające Uczesz mo­je myśli kalające Dos­trzeż piękno bezterminowe Dusze nasze w jed­no złączmy Otwórzmy krainę rozkoszy Miłość błogą sączmy Do­daj­my włas­nych groszy  -YoAśka


Myśli kradną Nasze Cytaty: Łat­wiej ofiaru­jemy nasze ser­ce niż nasze pieniądze. -Noel Coward


Łat­wiej-ofiaru­jemy-nasze-ser­-ż-nasze-pieniądze